— Dorpsstraat

Mees Ruimte & Milieu

Mees Ruimte & Milieu

Contact

Dorpsstraat 50, 2712 AM, Zoetermeer

De afgelopen jaren heeft de vastgoedwereld veel veranderingen doorstaan. Er is meer focus op de kostenkant en de verder terugtredende overheid legt de bal vaker neer bij de initiatiefnemer. Daarnaast is in de wetgeving veel veranderd en is deze ook nog volop in ontwikkeling, voornamelijk zijn de ogen nu gericht op de komst van de Omgevingswet. Dit en meer leidt er toe dat het verkrijgen van toestemming om in Nederland iets te ontwikkelen aan verandering onderhevig is en een andere aanpak vereist dan voorheen. Een specialisme dat wij “permissiemanagement” noemen.

Dat gaat verder dan alleen het leveren van diensten om de vergunningen te verkrijgen. Permissiemanagement houdt in dat wij het gehele traject begeleiden van ‘willen’ naar ‘mogen’. Daarvoor voelen wij ons verantwoordelijk. Wat ons betreft mag geen enkele ontwikkeling stranden of onnodig vertragen, want elk initiatief verdient een soepele afhandeling.


WhatsApp us!