Zilveren jubileum Complex E-techniek

Zilveren jubileum Complex E-techniek Foto: Hermen Buurman

Op 1 november 1998 waagde Peter Lenards, samen met enkele toegewijde collega's, de sprong in het diepe. Ze besloten hun voormalige werkgever achter zich te laten en hun eigen bedrijf op te richten: Complex E-techniek. Dit groeide uit tot een toonaangevend installatiebedrijf met een stevige focus op beveiliging, elektrotechniek en telecom. Deze pijlers vormden de basis voor een bedrijf dat innovatie in al haar facetten omarmde. Vandaag, een kwart eeuw later, kijken we samen met hen terug op de relevante ontwikkelingen binnen de branche. Veiligheid is daarbij de rode draad in het verhaal, waarbij aandacht wordt geschonken aan de bescherming van installaties, gebouwen, eigendommen, gegevens en bovenal, de mensen. Dit alles met een scherp oog voor technologie en ICT, maar met een diepgewortelde waardering voor de menselijke factor.

Een robuust partnernetwerk
"Toen we begonnen, deden we veel opdrachten voor particulieren", aldus Peter. "Inmiddels hebben we onze focus volledig verschoven naar de professionele zakelijke sector. We bedienen voornamelijk bedrijven en instellingen, die hun installaties door ons laten beheren. In het tijdperk van complexe technologie kunnen we dit echter niet alleen aan, daarom hebben we bewust geïnvesteerd in een sterk partnernetwerk van specialisten. We beoordelen nauwgezet wat fabrikanten kunnen bijdragen aan de tevredenheid van onze klanten. We stellen hoge eisen aan deze samenwerking, omdat we uiteindelijk de verantwoordelijkheid dragen voor onze klanten. We ontwikkelen geen eigen producten, maar integreren bewezen technologieën tot maatwerkoplossingen voor elke klant."

Beheer op afstand
Terugkijkend op de afgelopen vijfentwintig jaar noemt Peter digitalisering als een van de belangrijkste ontwikkelingen. "We hebben een opmerkelijke verschuiving gezien van fysieke locatiegerichte materialen naar service en beheer op afstand. De samenwerking met Complex ICT heeft dit proces aanzienlijk versneld. Tegenwoordig worden al onze installaties aangestuurd en gemonitord door software, waardoor we sneller en nauwkeuriger inzicht hebben in hun werking. Neem bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie. Vroeger was het nodig om jaarlijks handmatig de rookmelders te controleren, maar tegenwoordig is het mogelijk om brandmeldsystemen op afstand te beheren. Hoe presteren de installaties? Waar zien we afwijkingen? Omdat we nu continu inzicht hebben, is het onderhoud voorspelbaar (predictive maintenance) en worden risico's eerder opgemerkt. We gaan zelfs verder dan wat wettelijk vereist is. Een ander voordeel is de logistieke efficiëntie: onze medewerkers hoeven minder vaak onderweg te zijn, wat van onschatbare waarde is in de huidige arbeidsmarkt."

Integratie in bouwteams
"De rol van werktuigbouw en elektrotechniek in de bouwsector heeft een aanzienlijke transformatie ondergaan", merkt Peter op. "Vroeger werden installaties vaak als secundair beschouwd, maar tegenwoordig zijn ze integraal onderdeel van bouwteams vanaf het begin. Gebouwen worden gecreëerd met het oog op functionaliteit, duurzaamheid en een comfortabel binnenklimaat. Technologie vormt de ruggengraat van dit alles, gevolgd door de uiterlijke schil. Door deze nauwe samenwerking tussen bouw, technologie en software is de kwaliteit van gebouwen in één keer goed, in tegenstelling tot het verleden waarin keuzes later heroverwogen of teruggedraaid moesten worden."

Fysieke en organisatorische veiligheid
Veiligheid omvat zowel fysieke als organisatorische aspecten, benadrukt technisch manager Ronald Uittenbogerd: “Met toegangscontrolesystemen weten we op ieder moment wie zich binnen een gebouw bevindt en of dit gerechtvaardigd is. Inbraakbeveiligingssystemen weren onbevoegde bezoekers. Brandmeldinstallaties beschermen onze klanten tegen schade, terwijl noodstroomvoorzieningen verzekeren dat bedrijfsprocessen ononderbroken kunnen doorgaan. Hoewel de overheid en verzekeringsmaatschappijen bedrijven verplichten om hierin te investeren, is het vaak pas na een incident dat mensen zich bewust worden van de risico's en bereid zijn te investeren. Hetzelfde geldt voor cybersecurity, waar de beveiliging van gegevens en netwerken van cruciaal belang is. Zodra hackers een kans zien, worden de gevaren op het gebied van bereikbaarheid en reputatieschade direct concreet. Wij proberen deze kwetsbaarheden proactief te identificeren aan de hand van beveiligingsscans. Veelal wordt beveiliging nog beschouwd als een kostenpost, terwijl het bedrijven juist zekerheid en continuïteit biedt."

Slimme en geïntegreerde oplossingen
In een wereld waar technologie voortdurend evolueert, worden onze gebouwen en bedrijfsprocessen steeds slimmer, stelt Emiel Zwart, directeur Complex ICT: “Laadpalen, PV-omvormers, LED-verlichting, camera's en thermostaten: het zijn slechts enkele voorbeelden van technische apparatuur die via software met elkaar wordt verbonden en op afstand wordt bestuurd. Onze gebouwen zijn nu 'smart buildings' geworden, met een overvloed aan slimme en geïntegreerde oplossingen. Toch rijst de vraag: wie draagt de verantwoordelijkheid voor het up- to-date houden van de onderliggende software en het aanscherpen van de beveiliging van deze systemen?”

Bij veel bedrijven blijft de beveiliging van operationele techniek een ondergeschoven kindje, constateert Emiel: “Het kan gebeuren dat organisaties investeren in kostbare systemen, zonder te beseffen dat hun gegevens en beelden worden opgeslagen op een obscure server in het buitenland. In tegenstelling tot deze aanpak kiezen we bij Complex E-techniek en Complex ICT er bewust voor om samen te werken met toonaangevende leveranciers, waarbij veiligheid vanaf de ontwerpfase een topprioriteit is. Dit principe noemen we ‘Security by Design’, en alleen producten en diensten die voldoen aan deze strenge veiligheidsnormen verdienen een plaats in ons portfolio.”

Bewustwording
Peter neemt het slotwoord: “Het is van cruciaal belang om te overwegen dat energiezuinige en doordachte installaties aanzienlijk bijdragen aan een veilige bedrijfsvoering, efficiënte processen en een comfortabele werkomgeving. Echter, dit alles is zinloos als we niet actief blijven oefenen en aandacht besteden aan veiligheid. In de wereld van informatie- en communicatietechnologie (ICT) zijn we langzaam maar zeker bewust geworden van de risico's en nemen we maatregelen om phishing en andere cyberbedreigingen te bestrijden. Toch valt er nog veel winst te behalen op andere gebieden. Voordat we een onaangekondigde bezoeker binnenlaten, voordat we onze werkplek verlaten zonder deze te vergrendelen, voordat we nalaten deuren te sluiten of te bezuinigen op onderhoud van installaties, moeten we ons bewust zijn van de mogelijke gevolgen. Zonder deze bewustwording is beveiliging niets meer dan een illusie. Dit is wat we onze klanten al 25 jaar lang duidelijk maken.”

COMPLEX E-TECHNIEK B.V.
Coenecoop 125
2741 PJ Waddinxveen
0182 - 68 23 00
info@complex.nl
www.complex.nl


Reacties

WhatsApp us!