Waardeer het! Circuleer het!

Waardeer het! Circuleer het!

De gemeente Leiden wil met de subsidie Circulair Verwaarden initiatieven uit de stad ophalen om afval te voorkómen en verspilling tegen te gaan. Woensdag 3 februari vond de eerste pitchbijeenkomst plaats. Er werd een inspirerend en gevarieerd aanbod van 10 initiatieven gepresenteerd. Aan de beoordelingscommissie, Erik Versnel (Rabobank Leiden), Henriëtte van Baalen (De Clercq advocaten) en René Kleijn (Universiteit Leiden), de uitdaging om te bepalen welke initiatieven subsidie krijgen. De initiatieven werden beoordeeld op milieuwinst, hoe innovatief en vernieuwend het initiatief is en in hoeverre het bijdraagt aan de bewustwording van de Leidse inwoners. In totaal is in deze eerste subsidieronde aan vijf initiatieven subsidie toegekend.

Wethouder Yvonne van Delft (Werk, Inkomen, Economie en Cultuur): "De ingediende initiatieven laten een enorme professionele aanpak zien en bewijzen dat creativiteit, duurzaamheid en innovatie heel goed samengaan. Waar mogelijk kunnen initiatieven elkaar versterken en zo het netwerk vergroten."

Zindelijkheidstraining app tegen luierverspilling
Metz (Innovattic) en Meijer (Future Diaper Project) willen verspilling van luiers voorkomen met behulp van een zindelijkheidstraining app. Met het voorkómen van verspilling scoren ze hoog op de circulaire schaal: refuse. Ze richten zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en Centra Jeugd en Gezin. Met informatie van deze doelgroepen wordt de eerste pilot van de app uitgewerkt en getest.

De verwachting is dat uiteindelijk 2,5% restafval bespaard kan worden; wat ongeveer 1000 ton minder restafval op jaarbasis betekent. En daarnaast levert het een kostenbesparing op voor betrokken ouders en organisaties.

Lees meer

 


Reacties