Rabobank vraagt hulp bij samenstellen Coöperatief Convenant

Rabobank vraagt hulp bij samenstellen Coöperatief Convenant

De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Als coöperatieve bank gelooft Rabobank in de kracht van het collectief, in dat je samen meer bereikt dan alleen. Ugur Pekdemir, directievoorzitter van Rabobank Amstel en Vecht licht toe: “We geloven echt enorm in die kracht van samen. Doordat mensen samenwerken, is er een toename van solidariteit, veerkracht, creativiteit en saamhorigheid. En die samenwerking willen we stimuleren om een breed gedragen toekomstplan voor onze prachtige regio én Nederland op poten te zetten. Daarom doen we iets bijzonders.”

Coöperatief Convenant voor Nederland  

“Samen met honderden leden, klanten en beleidsbepalers uit onze regio werken we aan een Coöperatief Convenant, een toekomstplan voor het land en het versterken van de regio, zeker in en na de tijd van de coronacrisis”, zegt Ugur niet zonder trots. “Het Convenant is echt een product van de samenleving, het wordt gemaakt voor en door jou en de mensen en bedrijven om je heen. We zoeken mensen met een stevige mening, die een visie hebben op hoe de wereld, juist die wereld dichtbij en om hen heen, er uit zou moeten en kunnen zien”, aldus Pekdemir. ”We zoeken vooral ook mensen die echt de handen uit de mouwen willen steken en actief een steentje bij willen dragen. Ik zeg het vaker, we zijn een superlokale bank met een wereldwijd netwerk. Laten we die kracht dan ook benutten om écht een verschil te maken voor de toekomst.”

Wil jij meedoen?

“We nodigen je van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de maatschappelijke en economische uitdagingen in onze regio”, vervolgt Pekdemir. “De gesprekken vinden ook in de 13 andere regio’s plaats. De uitkomsten uit de 14 regionale sessies vormen samen het Convenant en bieden we in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet aan. De dialoogsessie voor Amstel en Vecht en de regio vindt online plaats op woensdag 17 februari 2021 om 19:00 uur. Ik zou het enorm op prijs stellen als ik je aanmelding mag ontvangen via mail: directie.amstelenvecht@rabobank.nl”, besluit Ugur.


Reacties

WhatsApp us!