Ondernemers en politiek Haarlemmermeer in discussie over ruimte voor wonen en werken

Ondernemers en politiek Haarlemmermeer in discussie over ruimte voor wonen en werken

Politiek en bedrijfsleven in Haarlemmermeer hebben gezamenlijk de ambitie om meer ruimte te vinden in de gemeente voor werken en wonen. Ondernemers en vertegenwoordigers van vrijwel alle raadsfracties van de gemeente Haarlemmermeer gingen op 7 december jl in discussie met elkaar tijdens een veelbewogen Lagerhuisdebat. Het debat volgde op de eind 2021 raadsbreed aangenomen motie Ruimte voor Ruimte en twee brainstormbijeenkomsten in 2022 van ondernemers op initiatief van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid.  

Tijdens het Lagerhuisdebat konden deelnemers bij zeven stellingen hun voorkeur kenbaar maken en argumenten aandragen om anderen te overtuigen. De interactieve sessie maakte duidelijk dat het gebrek aan ruimte als een gezamenlijke uitdaging wordt gevoeld en dat er veel ambitie is om samen te werken en drempels te overwinnen. Het debat stond onder leiding van Ilknur Dönmez, voormalig Hoofd Economische Zaken en Luchthavenzaken bij de gemeente Haarlemmermeer en nu MT-lid Directie Ondernemingsklimaat van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Thomas Hendriksen, voorzitter van Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, is samen met een kernteam van ondernemers in Haarlemmermeer initiatiefnemer van het Lagerhuisdebat: “Het was een zeer geanimeerd en constructief debat. Als je zo open met elkaar in gesprek gaat, zie je direct dat we feitelijk allemaal aan dezelfde kar trekken. Iedereen uiteraard vanuit zijn eigen rol en belangen, maar allemaal met de wil om de ruimte met elkaar te vinden. Zo’n debat helpt zeker om elkaar beter te begrijpen en de samenwerking te versterken.”

Een uitgebreid verslag van het Lagerhuisdebat op 7 december bij Novotel in Hoofddorp is te vinden op https://www.nieuwvennepzuid.nl/lagerhuisdebat/


Reacties