Ondernemers bezorgd over stabiliteit en betrouwbaarheid politiek

Ondernemers bezorgd over stabiliteit en betrouwbaarheid politiek

Verkiezingsenquête onder ondernemers:De overgrote meerderheid van de ondernemers is zeer bezorgd over de Nederlandse politiek. Bijna driekwart is niet tevreden over de betrouwbaarheid en de stabiliteit van het bestuur. Ze zien polarisatie, versnippering van de politiek, het vergroten van het vertrouwen in de overheid en een langetermijnvisie daarbij als de grootste uitdagingen. Driekwart van de ondernemers verwacht dat de uitslag van de verkiezingen van invloed zal zijn op hun bedrijf. Ze verwachten vooral hogere kosten en meer eisen en regels. Dat en meer blijkt uit een groot representatief onderzoek onder ondernemers dat VNO-NCW en MKB-Nederland hebben laten verrichten voor de Tweede Kamer verkiezingen door Direct Research, waarin specifieke data voor Noord- en Zuid-Holland beschikbaar zijn.  

Ondernemers in Noord- en Zuid-Holland zijn nu veelal nog positief over de huidige situatie van hun bedrijf. Deze beoordeelt een meerderheid (62%) als (zeer) goed. Drie op de vijf ondernemers (59%) zien het economische klimaat komend jaar echter als onzeker of (zeer) somber en maken zich daarbij zorgen over de internationale (politieke) spanningen en de gevolgen voor het bedrijf.

Kosten, tekort aan personeel en regeldruk grootste knelpunten

Bijna alle ondernemers in Noord- en Zuid-Holland (90%) ervaren knelpunten. De grootste knelpunten zijn momenteel de gestegen kosten zoals voor energie, grondstoffen en rente (45%), de hoge loonkosten en het grote personeelstekort (beide 39%), en regeldruk (31%). Ondernemers in Noord- en Zuid-Holland zijn verder van mening dat de hoeveelheid (complexe) regels ten koste gaat van het ondernemen, dat minder of niet werken te veel beloond wordt in Nederland en dat er echt meer (betaalbare) woningen moeten komen. Ook noemen zij het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van innovatie en de circulaire economie als onderwerpen waar een volgend kabinet mee aan de slag moet.

VVD nog altijd de grootste onder ondernemers, máár andere partijen rukken op

Uit een analyse van het stemgedrag blijkt dat de bulk van de ondernemers in Noord- en Zuid-Holland nog altijd van plan is op de VVD te stemmen (27%). Ten opzichte van de vorige verkiezingen (46%) lijkt dit aantal wel terug te lopen. Dit verschil komt grotendeels ten gunste van de nieuwkomers als BBB en NSC. De opkomst van deze nieuwe partijen zien ondernemers over het algemeen als een kans (48%). 27% van de ondernemers in Noord- en Zuid-Holland twijfelt verder nog en weet niet waar ze op gaan stemmen.

Uit de peiling blijkt verder dat een meerderheid van de ondernemers in Noord- en Zuid-Holland ontevreden is over het beleid van de huidige demissionaire coalitie van VVD, CDA, D66 en CU. Men geeft aan dat het ontbrak aan visie, beslissingen en langetermijndenken. Veel ondernemers vinden überhaupt dat de politiek onvoldoende oog heeft voor het ondernemerschap.

Voorkeuren voor de te vormen coalitie

Ondernemers in Noord- en Zuid-Holland zien met name NSC, VVD en BBB als mogelijke coalitiepartijen. Dilan Yesilgöz wordt door hen het meest genoemd als premiers-kandidaat (36%), met op verre afstand Timmermans (14%) en Omtzigt (8%).

Achtergrond

Het onderzoek werd verricht onder 1.346 ondernemers van klein tot groot door heel Nederland. Het betrof een representatieve steekproef en een goede afspiegeling van het bedrijfsleven. In dit bericht staan de cijfers van ondernemers in Noord- en Zuid-Holland. Lees hier het hele rapport van direct research.


Reacties

WhatsApp us!