MKB: Melk Koe Belastingdienst

MKB: Melk Koe Belastingdienst Foto: De Beeldredacteur/Oscar van der Wijk

Nog een paar weken en dan is het jaar 2018 verleden tijd. Als we de berichtgeving aan het begin van het jaar erbij pakken, zien wij positieve verwachtingen omtrent de groei van de economie.

Een greep uit de beweringen begin 2018:
• De Nederlandse economie is nu echt hersteld van de crisis
• In 2018 en 2019 blijft de groei hoog, waardoor we in hoogconjunctuur belanden
• De in atie is opvallend laag, maar de verwachting is dat de prijzen dit jaar zullen oplopen
• De overheids nancie╠łn zijn dik op orde.

Dat laatste punt is voor de werkende elite (met nadruk op elite, want werken is een afwijking die zwaar belast moet worden) niet meer te pruimen. Laten we eens kijken wat het kabinet het komende jaren in petto heeft om werknemers en ondernemers te laten profiteren van de hoogconjunctuur:
A. Verhoging van het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.
B. Fiscale faciliteiten in de inkomstenbelasting kunnen alleen tegen het laagste tarief worden geclaimd.
C. Inkomstenbelasting over rendementen die nooit op spaartegoeden behaald kunnen worden.
D. Afschaffing dividendbelasting zodat multinational zich in Nederland vestigt.
E. Invoering dividendbelasting omdat multinational zich toch niet hier te lande vestigt.
F. Verhoging OZB met 2 procent.
G. Verhoging waterschapslasten omdat de dijken niet onderhouden zijn.
H.Een idiote verhoging van de BPM (belasting aanschaf van nieuwe auto’s).

Het is maar goed dat het kabinetsbeleid ertoe heeft geleid dat onze multinationals bereid zijn zich in Nederland te vestigen. De multinationals dragen immers voor een flink bedrag bij aan de inkomsten van onze nationale schatkist (Shell!) en ze mogen ook nog eens onbeperkt witwassen (ING?). En degene die wel iets betalen, ook al is het via een ruling met de Belastingdienst, wordt door het linkse Europese pluche gedwongen zich buiten de EU te vestigen. Helaas begrijpen ze kennelijk niet dat het dergelijke ondernemingen niet uitmaakt waar zij gevestigd zijn. Buiten EU zijn nog genoeg mogelijkheden voor belastingbesparende constructies.

Vervolgens wordt de hardwerkende elite getroffen door belastingverhogingen en exceptionele boetes. Denk aan de strafheffing voor vroegpensioenregelingen. En hoe doet de overheid dit? Daar kent men riante vertrekregelingen bij functioneel leeftijdsontslag. Het ministerie van Defensie is de grootste boetebetaler aan Financie╠łn. Het is toch te gek voor woorden dat ministeries elkaars boetes innen, maar werkgevers keihard straffen als deze werknemers met zware beroepen eerder met pensioen sturen? Gelukkig wordt het goed besteed: geen failliete ziekenhuizen, geld voor onderwijs en zorg niet besteed aan idiote managementfuncties, et cetera.

Het lijkt wel of het kabinetsbeleid erop is gericht om elke werkende Nederlander ertoe te dwingen een geel hesje te gaan dragen.

Jan Willem, alleenstaand, dochter van 13 jaar en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Sinds begin jaren ‘90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

 


Reacties