mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland starten nieuwe praktijkleerroute in Gouda

mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland starten nieuwe praktijkleerroute in Gouda

In september 2023 start een nieuwe praktijkleerroute in de vorm van een leerhuis voor BOL-studenten van de opleidingen Verzorgende IG en Verpleegkundige. Het is een geheel nieuwe vorm van opleiden waarin de studenten de hele opleiding in de praktijk volgen. De pilot start op de locaties De Hanepraij en Savelberg in Gouda en er is plek voor 20 studenten. De nieuwe praktijkleerroute is een samenwerking tussen mboRijnland en Zorgpartners Midden-Holland.

Betere aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt
De nieuwe vorm van onderwijs die deze BOL-studenten krijgen is ontstaan vanuit de behoefte van zowel het werkveld als de student. Marianne Schouwstra, projectleider en docent Verpleegkunde mboRijnland: “De studenten van nu leren graag in de praktijk, op de werkvloer. Ze willen de geleerde theorie graag meteen in de praktijk kunnen brengen. Tegelijkertijd loopt het werkveld er nu soms tegenaan dat studenten tijdens een stage nog niet de theorie hebben gehad die in dat specifieke werkveld nodig is. Of dat de theorie die in het begin van de opleiding is geleerd enigszins is weggezakt. In dit traject wordt alle theorie van de opleiding op een flexibele manier aangeboden, afgestemd op wat op dat moment nodig is in het werk.”

Werken en leren tegelijk
Het leerhuis is een hybride leeromgeving. Dit betekent dat onderwijs en praktijk met elkaar zijn verbonden en verweven. De geleerde theorie wordt een-op-een toegepast in de praktijk. De student formuleert leervragen door het zien, ervaren en doen in de praktijk en gaat hier actief mee aan de slag tijdens de theorielessen. De student ontwikkelt onderzoekende en ondernemende vaardigheden die passen bij de toenemende complexe zorgvraag.

De studenten werken en leren vier dagen per week (maandag t/m donderdag) aan actuele vraagstukken in een contextrijke leerwerkomgeving bij Zorgpartners. De docenten geven vier uur per dag les in een leslokaal in de zorginstelling. Er wordt praktijkgericht lesgegeven en de leervragen van de student en de praktijksituatie vormen het vertrekpunt van de praktijkgerichte lessen. Daarnaast werken de studenten vier uur per dag in de zorginstelling. 

Individuele leertrajecten
Marlies Krijgsman en Esther van Dijk zijn vanuit Zorgpartners Midden-Holland betrokken als praktijkopleiders. Marlies Krijgsman: “Het leerhuis is een mooie manier om studenten vanaf de start van de opleiding vertrouwd te maken met de omgang met bewoners in de zorginstelling, die op veel gebieden afhankelijk zijn van zorg. Door het leerhuis kan veel beter gekeken worden naar individuele leertrajecten van studenten, zodat ieder in zijn eigen tempo kan leren. Bovendien leert de ervaring dat bewoners genieten van de omgang met studenten. Zorgpartners Midden-Holland vindt het belangrijk om te investeren in nieuwe manieren van opleiden en het aantrekken van medewerkers voor de zorg.”

De samenwerkingspartners hopen in dit jaar veel ervaring op te doen en de praktijkleerroute uit te breiden naar meer locaties van Zorgpartners.

Begeleiding
Wat de studenten leren in de praktijk bespreken ze dagelijks met hun docent, werkbegeleider en medestudenten in het leerhuis. Zo wordt de theorie concreet, herkenbaar en toepasbaar. Het uitgangspunt is dat leren van studenten plaatsvindt dichtbij de bewoner, dichtbij het team en op locatie.

Jasper van Waardenburg, onderwijskundig teamleider College Welzijn en Zorg mboRijnland: “Het leerhuis is een mooi voorbeeld van de manier waarop mboRijnland samen met het werkveld vernieuwend onderwijs aanbiedt dat beter aansluit bij de vraag op de arbeidsmarkt. We leiden studenten op voor een duurzame loopbaan. Juist binnen het beroepsonderwijs is het belangrijk dat dit zoveel mogelijk gebeurt buiten de muren van het schoolgebouw en zich verplaatst naar de actuele praktijk om nog beter aan te sluiten bij de werkzaamheden en innovaties die daar plaatsvinden.”

Ben je geïnteresseerd in deze praktijkleerroute? Voor meer informatie kun je een bericht sturen aan m.schouwstra@mborijnland.nl (onderwijs) of marlies.krijgsman@zorgpartners.nl (praktijk).

Over mboRijnland
mboRijnland is een instelling voor middelbaar beroepsonderwijs in de regio Rijnland en heeft 12 vestigingen in zeven verschillende steden: Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda, Leidschendam-Voorburg, Woerden, Waddinxveen en Zoetermeer. Naast middelbaar beroepsonderwijs verzorgt mboRijnland ook Vavo (vwo, havo en vmbo-t voor volwassenen) en maatwerkcursussen voor medewerkers van bedrijven. Er zijn 1800 mensen werkzaam bij mboRijnland en jaarlijks volgen er ruim 17.000 studenten onderwijs. mboRijnland legt met haar onderwijs de basis voor een inclusieve en duurzame samenleving, waarin iedereen meetelt, van waarde is en de kans krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het bedrijfsleven, andere onderwijsinstellingen, gemeenten en maatschappelijke instellingen. Kijk op www.mborijnland.nl voor meer informatie.

Over Zorgpartners Midden-Holland
Zorgpartners Midden-Holland is een aanbieder van een breed palet aan extramurale en intramurale dienstverlening op het gebied van wonen, welzijn, zorg en behandeling voor mensen met een zorg- en ondersteuningsbehoefte in de regio Midden-Holland. Zorgpartners vindt aandacht hebben voor de persoonlijke wensen en gewoonten, het behouden van de eigen regie én goed samenwerken met cliënten, naasten en partners heel belangrijk. Daarvoor kunnen alle cliënten rekenen op de persoonlijke en betrouwbare ondersteuning van ruim 3000 medewerkers en 1700 vrijwilligers. Daarnaast zorgen slimme innovaties ervoor dat de cliënt zo veel mogelijk zelfredzaam, gezond en vitaal blijft. Kijk op www.zorgpartners.nl voor meer informatie.


Reacties

WhatsApp us!