Marck Hagen nieuwe voorzitter VNO-NCW West

Marck Hagen nieuwe voorzitter VNO-NCW West Foto: Marlies Hofstede

Marck Hagen is door de leden benoemd tot voorzitter van de regionale ondernemersorganisatie VNO-NCW West, tijdens de algemene ledenvergadering op 25 november in Noordwijk. Hagen volgt Audrey Keukens op, die ruim 4,5 jaar de functie van voorzitter heeft bekleed en de regionale ondernemersvereniging door de coronacrisis leidde.

Marck Hagen (42) is sinds september 2021 voorzitter van VNO-NCW Westland-Delfland en sinds februari 2022 lid van het Dagelijks Bestuur van VNO-NCW West. Naast de nevenfuncties voor VNO-NCW West werkt hij als Innovatiedirecteur bij Kekkila-BvB in De Lier dat substraten produceert voor de professionele tuinbouw, retail en landschapsontwikkeling. Het bedrijf is internationaal actief in meer dan honderd landen. Hagen is tevens oprichter en eigenaar van Wuvio, een bedrijf dat sinds 2003 milieuoplossingen biedt binnen de droge bulk industrie.

De nieuwe voorzitter wordt voor een termijn van 2 jaar aangesteld. Hagen wil zich inzetten voor een ondernemingsklimaat dat innovatie en verandering stimuleert en faciliteert: “Het is de ongemakkelijke waarheid dat we niet kunnen blijven doen wat we altijd al deden. De mondiale problemen vereisen actie en daar hebben we niet al te lang de tijd meer voor. Ondernemingen nemen risico’s en innoveren, er is ruimte nodig om dit te versnellen. Regelgeving, sociaal-economische afspraken, procedures en beschikbare locaties moeten die versnelling ondersteunen als we naar een leefbare wereld streven zonder honger. De tijd die we hebben, is beperkt.”

Audrey Keukens
Audrey Keukens trad 17 mei 2018 aan als voorzitter van VNO-NCW West. Gedurende haar termijn brak de coronacrisis uit. Keukens heeft zich met verve ingezet voor ondernemers en hun werknemers die door de crisis in de problemen kwamen. Van de lobby voor een goed pakket aan steunmaatregelen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau tot het organiseren van online-bijeenkomsten voor kennisuitwisseling en hulp van ondernemers aan elkaar. Ook heeft zij onder meer meegewerkt aan oplossingsrichtingen op provinciaal niveau voor de stikstofcrisis en bij de provincies aangedrongen op een regierol bij de verdeling van de schaarse ruimte in Noord- en Zuid-Holland.
Keukens is partner van het public affairsbureau Dröge & Van Drimmelen in Den Haag. 

Meer bestuurderswissels
Caroline van Reenen en Willem Offerhaus zullen het dagelijks bestuur van VNO-NCW West per 25 november 2022 verlaten. Zij blijven wel actief voor de vereniging.
Arlo van der Meer is per 18 juli 2022 toegetreden als penningmeester. Martijn van Pelt is per 25 november 2022 vice-voorzitter van het dagelijks bestuur. Hij is ook voorzitter van VNO-NCW Rijnland.


Reacties

WhatsApp us!