Maatregelen noodzakelijk om snel groeiend tekort aan huurwoningen aan te pakken

Maatregelen noodzakelijk om snel groeiend tekort aan huurwoningen aan te pakken

In de nieuwjaarsspeech, stond René Mascini, directeur-bestuurder van Woonpartners Midden-Holland dit jaar met name stil bij het snel oplopende woningtekort in de regio. Hij vroeg zich op de druk bezochte nieuwjaarsreceptie in het Anne Frank Centrum in Waddinxveen af of alle maatregelen die er nu worden genomen op lokaal vlak, het woningtekort op korte termijn zal oplossen.  

Er staan nu ruim 16.750 woningzoekers ingeschreven bij WoningNet. Dat is een stijging van 19% t.o.v. vorig jaar. De snelle groei van woningzoekers vindt met name plaats bij starters en dan in het bijzonder bij 1- en 2-persoonshuishoudens.  De wachttijden lopen extreem op voor sociale huur en middenhuurwoningen. Woonpartners heeft afgelopen jaar 556 woningen verhuurd en bouwt gemiddeld 130 woningen per jaar bij. Dat is de bekende druppel op een gloeiende plaat.

Het is prima om bij alle nieuwbouw- en verbouwplannen minimaal 30% in sociale huur te bouwen. Daarnaast is een vast percentage voor middenhuur een goede oplossing.

Woonpartners heeft veel nieuwbouwplannen in voorbereiding zowel voor sociale huur als middenhuur.

Duo-woningen en ‘friends’-woningen zijn daarnaast oplossingen om jonge huurders sneller aan een woning te helpen nu het woningtekort in de regio Midden-Holland alleen maar groter wordt.  Woonpartners start dit jaar met beide woningtypen nieuwe projecten. Bij de ‘friends’-woningen zullen woningzoekers de kans krijgen om mee te denken over het ontwerp van de toekomstige woningen. Woonpartners maakt daarbij gebruik van de ervaring en expertise vanuit de regio Eindhoven.

“Woningcorporaties kunnen meer bouwen als de verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting worden afgeschaft. Woonpartners is in dat geval in staat om de nieuwbouwproductie meer dan te verdubbelen. Dit kabinet komt voor ons niet verder dan een verlaging van de verhuurdersheffing van €12.500 per nieuwbouwhuurwoning. De bijdrage voor verduurzaming is minder dan de jaarlijkse stijging van de verhuurdersheffing die we betalen. Slechter dus dan de sigaar uit eigen doos. De conclusie kan niet anders zijn dat dit kabinet de huurders in de kou laat staan”. 

Verder vroeg hij aandacht voor kwetsbare doelgroepen. “Met schone, hele en veilige buurten zijn we er nog niet. Hoewel het overgrote deel van de bewoners geen overlast veroorzaakt, krijgen we te maken met steeds meer kwetsbare burgers: huurders en kopers. De uitstroom vanuit de maatschappelijke opvang gaat met vallen en opstaan. Niet iedereen is direct in staat om zelfstandig te wonen. Het resultaat is dat het aantal overlastsituaties in toch al kwetsbare woonbuurten groeit. Veel van onze medewerkers, woonconsulenten en huismeesters hebben hier soms meer dan een dagtaak aan”. Er zijn ook oplossingen mogelijk en noodzakelijk.  Mascini noemt in dit verband striktere voorwaarden vooraf bij zorgdak-huurcontracten en de garantie van zorginstellingen voor heropname bij tijdelijke terugval van cliënten.

Aan het einde van zijn speech bracht Mascini een toost uit op een goede samenwerking in de mooie regio. “Met 2020 als schrikkeljaar kunnen we één dag extra echt met elkaar samenwerken en het verschil maken”.

 


Reacties