Leidse woningcorporaties ondersteunen City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

Leidse woningcorporaties ondersteunen City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen

De vier Leidse woningcorporaties DUWO, Ons Doel, Portaal en de Sleutels schaarden zich gisteren achter de City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen. Hiermee is Leiden de enige gemeente waarvan alle woningcorporaties deze City Deal ondersteunen. Niet alleen uniek, maar ook heel belangrijk.

De City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen heeft als doelstelling slimmer, sneller en duurzamer woningen te realiseren. Zo wordt er komende jaren gewerkt aan het belang van zowel de voortgang van de woningbouwopgave als het integreren van innovaties in het bouwproces. Wethouders Yvonne van Delft (Circulaire Economie) en Fleur Spijker (Duurzame Verstedelijking) bevestigden eind vorig jaar de deelname van Leiden aan deze City Deal.

De Leidse corporaties laten hiermee zien dat zij de doelstellingen van de City Deal ondersteunen: slim circulair en conceptueel bouwen om duurzaamheidswinst te behalen, zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van het bouwtempo of de betaalbaarheid van woningen. Wethouder Fleur Spijker: “Dat onze corporaties de City Deal ondersteunen is echt bijzonder. Ik ben er trots op dat zij deze stap richting een nog duurzamer huisaanbod nemen. Bovendien is dit goed nieuws voor de Leidse huurders. Conceptueel bouwen gaat sneller, in houtbouw heb je een fijner binnenklimaat en het ziet er gewoon zo goed uit!”

Over City Deals
City Deals zijn een thematische samenwerking tussen gemeenten, Rijk, private partijen, kennisinstellingen en andere organisaties waarin op basis van gelijkwaardigheid gewerkt wordt aan innovatieve oplossingen voor complexe stedelijke opgaven. De samenwerking stimuleert begrip, ontkokering en kennisuitwisseling. Inmiddels zijn 25 City Deals ondertekend rond diverse multidisciplinaire vraagstukken, zoals elektrische deelmobiliteit, maatwerk in het sociaal domein, klimaatadaptatie en stedelijk voedselbeleid.

 


Reacties