Leidse regio heeft bestuurlijke eenheid nodig

Leidse regio heeft bestuurlijke eenheid nodig

Zoals elke planoloog en regionaal econoom zal bevestigen, is Leidens metropoolfunctie sterk ontwikkeld in de afgelopen tijd. Deze ontwikkeling zal nog jaren en jaren doorgaan. Daar hebben we mee te dealen.

En “we”, dat is de hele regio. Niet alleen Leiden. Immers, het wereldwijde fenomeen van de verstedelijking is geen Leidse uitvinding of keuze. Globale trends zijn zaken, die niet ophouden bij de grens met Leiderdorp, Zoeterwoude of Oegstgeest.

NAVELSTAREN IS GEEN OPLOSSING
Anders gezegd: bij een woon-werkgebied met een metropoolfunctie hoort een grondgebied dat bestuurlijk een eenheid is. Alleen dan kan er vanuit de regiofunctie gewerkt en gehandeld worden. Denk aan zaken als bereikbaarheid en mobiliteit, economische vitaliteit, woningbouw, bedrijventerreinen, recreatie en ecologie. Gaan we dat allemaal nog oplossen met navelstaren binnen gemeentegrenzen uit de vorige eeuw?

SAMENVOEGEN WAT VERKNOOPT IS
De focus moet weg van de lokale (vermeende) eigen belangen en gevoeligheden. Ontkennen van de verknooptheid binnen deze regio is volkomen achterhaald. Hoog tijd dus, dat de Tweede Kamer een wet aanneemt, die allang aangenomen had moeten zijn. Katwijk, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude, Voorschoten en Leiden worden één administratieve gemeente. Dit bestuurlijke samengaan heeft onder meer deze voordelen:

• Verbeterde dienstverlening aan bedrijven. Minder loketten en geharmoniseerde processen. Grote bedrijven krijgen een gelijkwaardiger gesprekspartner.
• Kwaliteitsversterking van democratie en bestuur. De gemeente kan grote bestuurlijke opgaven (zoals de energietransitie) beter aan met meer (ervaren) mensen. Raadsleden krijgen betere ambtelijke ondersteuning. Correctie van huidige bestuurlijke zwakten, zoals risico op vriendjespolitiek en matige rolscheiding. Grote gemeenten sturen meer op hoofdlijnen, wat uitvoerders meer professionele ruimte geeft.
• Sterker staan tegenover de Provincie.
• Versterking van de gemeentelijke bedrijfsvoering. Stimuleert managers en medewerkers tot verbetering van processen. Meer expertise permanent in huis, hierdoor gaat specialisatie en vervanging bij afwezigheid beter.
• Gemeente kan talent beter werven en vasthouden, omdat de organisatie meer groeikansen biedt.

STEUN DE BEWEGING
Dit gedachtegoed leeft bij veel mensen, die in de regio van betekenis zijn. We moeten - willen - nu ook een beweging gaan vormen. Zodat de Leidse regio de gemeente krijgt die zij verdient.

WIL JE OOK BIJDRAGEN?
Stuur mij een mailtje: ramses@hvdz.nl

Ramses Braakman is eigenaar van Hart Voor De Zaak.

 


Reacties