Kies als ondernemer bewust voor het afsluiten van verzekeringen

Kies als ondernemer bewust voor het afsluiten van verzekeringen

Ondernemers krijgen door de tijd heen met verschillende bedrijfsrisico’s te maken. Denk bijvoorbeeld aan het wegvallen van de vraag naar je producten of diensten, denk aan een schadeclaim na een fout van een medewerker, denk aan conflicten met leveranciers, enzovoorts. Om de (financiële) stabiliteit van de organisatie niet in gevaar te brengen is het afsluiten van verzekeringen essentieel voor ondernemers. Lang niet iedere ondernemer, zeker zelfstandigen, zijn zich bewust van de risico’s die zij zonder deze zakelijke verzekeringen lopen. Een fout die je als zelfstandige per ongeluk maakt bij het berekenen van het investeringsplan voor een opdrachtgever, kan leiden tot een forse claim. Daar je persoonlijk aansprakelijk bent als zelfstandige, kan een dergelijke claim grote consequenties hebben. 

Er zijn tal van zakelijke verzekeringen die van elkaar worden onderscheiden. Ben jij bijvoorbeeld bekend met het verschil tussen een bedrijfs- en  beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)? In dit artikel lees je meer over de verzekeringen die voor ondernemers worden aangeboden. 

Verschil tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering 
Een aansprakelijkheidsverzekering is onmisbaar voor ondernemers, groot en klein. Bij deze aansprakelijkheidsverzekeringen wordt onderscheid gemaakt tussen een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Een aansprakelijkheidsverzekering bedrijf (AVB) dekt de financiële gevolgen van het veroorzaken van schade aan andermans bezittingen. Ook lichamelijk letsel dat door jou of een van je medewerkers veroorzaakt is, valt onder de dekking van deze zakelijke verzekering. 

Bij een BAV wordt schade gedekt voortkomend uit beroepsfouten. Zoals eerder genoemd werd, kan het hierbij gaan om een rekenfout. Een dergelijke fout kan grote gevolgen hebben voor je afnemer. De schade voortkomend uit deze gevolgen zal de klant op jouw organisatie verhalen. Niet alleen rekenfouten leiden mogelijk tot schade, denk ook aan een fout in het non-financiële, bijvoorbeeld juridisch advies wat je een organisatie geeft.  

Verzekeringen voor het wagenpark van je bedrijf 
Niet alleen de mogelijke (financiële) gevolgen van fouten van medewerkers wil je afdekken met een zakelijke verzekering. Denk ook goed na over de bescherming van het wagenpark van je organisatie. Kies bijvoorbeeld niet alleen voor een WA-verzekering voor je auto’s, maar ook voor een aanvullende verzekering die de spullen dekt die je in de auto bewaart. Zeker bij een klus- of timmerbedrijf is dit essentieel. Het gereedschap wat je dagelijks met je meeneemt heeft een flinke waarde. Naast een aanvullende verzekering voor de schade aan de materialen die je meeneemt, kan ook een rechtsbijstandverzekering voor verkeerssituaties wenselijk zijn. 

Alternatief voor het afsluiten van losse zakelijke autoverzekeringen is de keuze voor een wagenparkverzekering. Hiermee verzeker je in één keer alle personenauto’s, bestelwagens en vrachtauto’s binnen je wagenpark. Zelf de losse aanhangers van je bedrijf vallen onder de dekking van deze verzekering. Een wagenparkverzekering kan worden afgesloten bij een wagenpark van tenminste zeven zakelijke auto’s. Net als bij een reguliere zakelijke autoverzekering wordt onderscheid gemaakt tussen een WA-verzekering, een WA+-verzekering en een allrisk wagenparkverzekering. 

Cyberverzekering steeds populairder onder ondernemers 
Een derde risico dat zeker in de huidige tijd zou moeten worden afgedekt met een verzekering, is het risico op de schade voortkomend uit een cyberincident binnen de organisatie. Steeds vaker worden Nederlandse ondernemers, groot en klein, aangevallen door buitenlandse hackersgroepen. Zij proberen systemen te blokkeren, om een ondernemer op die manier aan te zetten tot het doen van een betaling. Daarnaast kunnen criminelen proberen bedrijfsdata te stelen. Ofwel van consumenten, ofwel over de wijze waarop producten geproduceerd worden binnen je bedrijf. 

Met een zakelijke cyberverzekering verklein je het risico dat zo’n incident de stabiliteit van je organisatie in gevaar brengt. De exacte dekking van zo’n cyberverzekering verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Kijk onder meer kritisch naar de hulp die de verzekeraar biedt op het moment dat er sprake is van een cyberincident; is de verzekeraar 24/7 bereikbaar? 


Reacties

WhatsApp us!