Idee om Leiden energiezuinig(er) te maken? Vraag subsidie aan!

Idee om Leiden energiezuinig(er) te maken? Vraag subsidie aan!

Vanaf nu kunnen Leidenaren die een idee hebben om hun stad, straat, buurt of wijk energiezuiniger te maken een nieuwe subsidie aanvragen. Het college heeft 250.000 euro per jaar beschikbaar gesteld voor de komende vier jaar. Aanvragen van de subsidie Lokale Energie Initiatieven kan via de website van de gemeente: www.leiden.nl/energiesubsidie. De eerste aanvraagronde loopt tot 1 april. 

De subsidie Lokale Energie Initiatieven is bedoeld om goede ideeën in de stad een steuntje in de rug te geven zodat ze ook echt gerealiseerd worden. De gemeente is op zoek naar ideeën die bijdragen aan de Leidse duurzaamheidsambities en voor de hele stad bruikbaar zijn.  Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een actie om met een warmtecamera huizen te controleren op warmteverlies of het organiseren van een energiebespaarwedstrijd. Ook acties om jongeren te stimuleren een technisch beroep in energietechniek te kiezen of stageplekken bij installateurs te realiseren, komen in aanmerking voor de subsidie. Het geld is gericht op het ondersteunen van het opzetten en organiseren van initiatieven en acties, niet op bekostiging van de daadwerkelijke maatregelen zelf die uit de acties voortkomen, bijvoorbeeld isolatiemaatregelen. De maximale subsidie per aanvrager per jaar bedraagt € 15.000,-.

Klimaatneutraal: alleen mogelijk met lagere energievraag
De gemeente trekt in totaal een miljoen euro uit om Leiden op deze manier energiezuiniger te maken. Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking) licht toe: “Het verlagen van het energieverbruik is één van de drie pijlers van het energiebeleid van de gemeente Leiden. Naast het opwekken van energie en het overzetten van woningen en bedrijven op een aardgasvrije bron is juist dat ontzettend belangrijk. Dit heeft er onder meer mee te maken dat in de toekomst huizen worden verwarmd met lage of middentemperatuur warmtebronnen. Dit in tegenstelling tot het huidige warmtenet en gasketels die functioneren op een temperatuur van 80 tot over de 100 graden. Ik weet dat er in de stad veel kennis en energie aanwezig is om met elkaar aan de slag te gaan. We zien al hele mooie voorbeelden in de wijken. Deze subsidie geeft dat extra duwtje in de rug om nog meer voor elkaar te krijgen.”

Wijkambassadeurs duurzaamheid
Ook de wijkambassadeurs duurzaamheid ontvangen hun vergoeding vanuit deze subsidie. Zij organiseren al jaren acties, samen met de gemeente, om de particulieren en ondernemers te helpen hun energieverbruik naar beneden te krijgen. Leiden is de enige gemeente in Nederland die een vergoeding betaalt voor het werk van wijkambassadeurs en energiecoaches. Met resultaat: steeds meer inwoners zijn of willen aan de slag met verduurzaming van hun woning en het netwerk van actieve Leidenaren die bewust omgaan met energie groeit met de week. Een overzicht van de wijkambassadeurs en de werkzaamheden die zij doen is te vinden op: www.gagoed/wijkambassadeurs.

 Over de subsidie
· Op de website van de gemeente Leiden (www.leiden.nl/energiesubsidie) staat alle informatie en de benodigde formulieren
·  Voor de subsidieregeling is in de periode 2021 t/m 2023 een bedrag van in totaal € 250.000,- per jaar beschikbaar. Het maximaal te verstrekken bedrag per aanvrager per jaar is € 15.000.
· Aanvragen worden beoordeeld op basis van een bij de subsidieregeling vastgesteld beoordelingsprotocol.
· Een aanvraag kan in twee rondes worden ingediend, namelijk van 1 maart tot 1 april en van 1 augustus tot 1 september van het kalenderjaar.

 


Reacties