Het grote voordeel van iteraties in product design, 5x of 10 keer?

Het grote voordeel van iteraties in product design, 5x of 10 keer?

Eerst even terug naar de basics; wat zijn dat eigenlijk, iteraties?  Vakjargon? Iteratie betekent gewoon herhaling. Mooi toepasbaar in UCD (user centric design).

Scrum?
In product design of product ontwikkeling wordt vaak gesproken over een iteratief proces of methode.  Je gaat iets creëren, dan maken, dan testen en dan weer herzien, net zo lang als kan of mag. Termen als agile, scrum en sprints komen dan ook vaak aan bod.

Testen, testen?
Vooral bij sterk innovatieve projecten, waar veel nieuwe ideeën en technologie wordt toegepast is dit herhalingsproces van groot belang. Het gaat om voortschrijdend inzicht.  Na elke oplevering van een prototype ga je die in de praktijk tonen en testen en komen er weer aspecten naar voren die toch nog beter kunnen.

Timing!
Afhankelijk van de doelstelling kan het proces korter of langer duren. Wanneer is iets goed genoeg?

In principe kan een product altijd nog beter, maar budget, tijd en timing zijn vaak medebepalend. Uiteraard moet een product aan bepaalde voorwaarden voldoen voor introductie. Anderzijds is het commercieel vaak aantrekkelijk om een aantal opties cq verbeteringen achter de hand te houden voor volgende releases of nieuwe versies.

Sneller?
Als product design bedrijf zal TEKLAB het aantal iteraties veelal sterk reduceren, doordat er veel ervaring en kennis aanwezig is. Hiermee kan het productontwikkelingstraject verkort worden en het product sneller op de markt gebracht worden. Dat we de prototypes in eigen huis kunnen bouwen helpt daarbij ook.

Nieuwe plannen?
Kom bij ons langs en vertel je verhaal, plan en idee. We gaan de uitdaging graag samen met je aan!

Kennis maken
Plan een gesprek in met Thijs (sales-engineer) of bel meteen even:  https://www.teklab.nl/contact/


Reacties

WhatsApp us!