Grote opkomst bijeenkomst centrumplan Vinkeveen

Grote opkomst bijeenkomst centrumplan Vinkeveen

Op zaterdag 18 februari organiseerde de gemeente een inloopbijeenkomst over het nieuwe centrumplan Vinkeveen. Tijdens deze druk bezochte bijeenkomst vertelden wethouder Vijselaar en haar collega’s meer over de plannen en de planning van het centrumplan Vinkeveen en werden er veel ideeën en reacties opgehaald van betrokken inwoners.

Betrokken inwoners
De grote opkomst toont dat Vinkeveen een dorp is met veel betrokken bewoners. Naast enthousiaste reacties en ideeën over de plannen deelden sommige inwoners ook hun zorgen. Deze zorgen gingen met name over de verkeerssituatie aan de Herenweg.

Centrumplan Vinkeveen
Met het centrumplan Vinkeveen wil de gemeente tussen de 250 en 300 woningen bouwen, ongeveer 1.000 m² aan voorzieningen realiseren en de relatie tussen het dorp en de Vinkeveense plassen versterken. Om de verkeerssituatie op en rond de Herenweg te verbeteren en veiliger te maken is er gewerkt aan een nieuw verkeersplan.

Nieuw verkeersplan
Met het nieuwe verkeersplan zet de gemeente in op het investeren in de bestaande verkeersstructuur. Naast behoud van de bestaande verkeersstructuur richt de gemeente zich vooral op de verkeersveiligheid. Dit doet onder andere door het invoeren van 30 km wegen, de Herenweg in te richten als dorpsstraat met brede fietspaden en in te zetten op alternatieven (deel mobiliteit).

Planning

  • 15 april 2023 inloopbijeenkomst inwoners
  • juni 2023 centrumplan Vinkeveen wordt voorgelegd aan gemeenteraad
  • juli 2023 ontwikkeling ruimtelijk kader
  • voorjaar 2024 herinrichting Herenweg van Baambrugse Zuwe tot viaduct N201
  • bouwvak 2024 aanleg fietsrotonde Vinkeveld/Bonkestekerweg/Mijdrechtse Dwarsweg
  • 2024 vaststellen bestemmingsplan
  • 2025 vervolg aanpassen van de dorps infrastructuur naar 30km 
  • 1e helft 2025 aanvragen omgevingsvergunning
  • 2e helft 2025 start verkoop
  • eind 2027 verwachte oplevering eerste woningen

Reacties

WhatsApp us!