Gratis informatiebijeenkomsten door Kroes en Partners

Gratis informatiebijeenkomsten door Kroes en Partners

Geld en leed besparen

Steeds vaker wordt melding gemaakt van financieel misbruik en onnodig vermogensverlies. Veel mensen horen die (nood)klok heus wel luiden, maar weten nog niet waar de klepel hangt. Kroes en Partners organiseert daarom vier gratis informatiebijeenkomsten in de regio over de AWBZ, (levens)testamenten, erfenissen en schenkingen. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden krijgen bezoekers tips om hun financiële toekomst te verzekeren.

Geld en leed besparen
Ouderdom en een naderend einde: het zijn onderwerpen die we liever nog even uitstellen dan dat we er de tijd voor nemen. Veel mensen denken dat alles bij wet al geregeld is. Anderen hebben wel een testament, maar kijken er vervolgens nooit meer naar om. Nu de overheid een steeds groter beroep doet op de eigen verantwoordelijkheid, wordt er ook een grote financiële bijdrage gevraagd, zeker van senioren. Zij kunnen zichzelf veel geld en leed besparen door tijdig actie te ondernemen en de zaken goed vast te leggen.

Vakwerk en maatwerk
In het voorjaar van 2013 merkte notaris John Kroes al op dat er over deze onderwerpen veel vragen en misverstanden bestaan. Honderden mensen bezochten de bijeenkomsten die hij toen voor het eerst organiseerde: “Vaak wordt gedacht dat een testament een standaard document is, dat iedere notaris op dezelfde manier uitdraait. Niets is minder waar. Ieder testament is vakwerk en maatwerk, afhankelijk van iemands persoonlijke situatie en wensen. De wet biedt allerlei mogelijkheden om het vermogen veilig te stellen, maar dan moeten mensen dat wel tijdig regelen bij de notaris. Ik heb in de praktijk maar al te vaak gezien tot welke ellende uitstel en onwetendheid kunnen leiden.”

Voor data, locaties en aanmelding bezoekt u de website van Kroes en Partners Notarissen & Adviseurs: www.kroesenpartners.nl


Reacties

WhatsApp us!