Goede voornemens

Goede voornemens

In mijn praktijk is de gebruikelijke eindejaarshectiek weer begonnen. De laatste aangiften over 2018 moeten de deur uit en cliënten realiseren zich dat ze hun goede voornemens voor 2019 nog niet hebben uitgevoerd.

En dus moet de auto nog even naar privé en is het de vraag of we de kids nog altijd zo lief vinden dat we ze gaan verblijden met wat belastingvrije euro’s van pa en ma. De elektrische auto blijkt niet meer leverbaar met 4% bijtelling, maar dividend uitkeren nu het tarief nog 25% is kan nog wel. Misschien moet er ook nog wel iets met het pensioen in eigen beheer gebeuren, want omzetten in een oudedagsvoorziening of met korting afkopen moet ook voor 1 januari geregeld zijn.
Er is veel te doen en dus amper tijd om mijn vakliteratuur goed bij te houden. En dat is jammer, want er verschijnt genoeg leuks.
Wat dacht u van het jaarplan 2020 van de Belastingdienst? In tegenstelling tot sommige andere informatie vanuit de Belastingdienst wel gemakkelijk toegankelijk, zelfs voor kamerleden. “Het Jaarplan 2020”, zo lees ik, “biedt inzicht in de activiteiten van de Belastingdienst voor burgers en bedrijven, en de keuzes die ze maakt als het gaat om uitvoering en toezicht. Op basis daarvan bepaalt de Belastingdienst hoe mensen en middelen zo effectief mogelijk kunnen worden ingezet.” De goede voornemens van de Belastingdienst dus. Da’s interessant!
Wat gaan die ca 30.000 ambtenaren volgend jaar doen? Zij willen sowieso meer werken in de actualiteit. Dat kunnen we toejuichen. Dan is de kans groter dat we nog weten wat er speelt en krijgen belastingplichtigen snel zekerheid. Ze willen werken met moderne IT en risico gericht, want er is nu eenmaal geen tijd om iedere aangifte te checken.

Krijgen er zaken bijzondere aandacht? Jazeker, in 2020 gaat de Belastingdienst extra aandacht besteden aan het onzakelijk gebruik van de rekening-courant door de directeur-groot- aandeelhouder van een BV. Dat doen ze vanwege het fiscale en maatschappelijke belang van deze problematiek en de politieke aandacht voor dit onderwerp in de aanloop naar het wetsvoorstel over ‘excessief lenen’. Aangiften vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting van respectievelijk BV en directeur-groot- aandeelhouder worden hierbij in onderlinge samenhang beoordeeld.

Aha, vandaar dus dat nog even snel dividend uitkeren. Weg met die rekening-courant. Verstandig? Dat is nog maar de vraag. Hoe zakelijk is die rekening-courant? Ja, dividend is volgend jaar duurder omdat het tarief van 25% naar 26,25% gaat, maar een schuld in box 3 kan ook voordelig zijn. Maak die rekensom even!
De eerder in gang gezette toezichtsacties in de landbouw en in de horeca blijven doorlopen. In de landbouw speelt de problematiek van
de vergrijzing (bedrijfsoverdrachten) en van milieumaatregelen. Ook de uitzendbranche mag zich blijven verheugen in speciale aandacht van de Belastingdienst, evenals bedrijven die textiel en schoenen invoeren. Aan laatstgenoemde bedrijven zal de douane in 2020 extra aandacht besteden.

En zo geeft dit jaarplan een interessant kijkje in de keuken. Nu nog kijken of de Belastingdienst haar goede voornemens wel gaat uitvoeren.

Eddy Staas is partner bij BDO Belastingadviseurs

 


Reacties