Ga ondernemen eens belonen!

Ga ondernemen eens belonen! Foto: De Beeldredacteur/Oscar van der Wijk

Loonsverhogingen en een lastenverlichting voor de middeninkomens. Niet meer dan terecht nadat jarenlang, zelfs in tijden van hoogconjunctuur, deze groep keihard is aangepakt.

Maar er is een keerzijde. En deze keerzijde is dat de (kleine) ondernemer zwaar wordt getro en door het huidige kabinet. Een kabinet dat al meerdere jaren wordt aangevoerd door... jawel VVD’er Mark Rutte. Deze meneer Rutte heeft zich helaas voor de zoveelste keer een linkse loer laten draaien. Het adagium ‘werken loont niet’ staat bij vele Haagse beleidsbepalers kennelijk hoog in het vaandel. Het zal nog wel even duren voordat een heel eenvoudige economische wet ‘een uitkering kun je niet met een uitkering betalen’ begrepen zal worden door genoemde beleidsbepalers. Wellicht zullen zij ooit beseffen dat overheidsuitgaven niet betaald worden uit de algemene middelen, maar dat de ruif gevoed wordt via belastingopbrengsten. En wie voedt het grootste deel van deze ruif, jawel: de mkb-ondernemer.

Laten we eens kijken wat Prinsjesdag 2019 in petto had voor de mkb’er:
• De ondernemersfaciliteiten in de inkomstenbelasting kunnen alleen nog maar geclaimd worden tegen het laagste belastingtarief;
• Zelfstandigenaftrek wordt afgebouwd tot maximaal € 5.000;
• Persoonlijke verplichtingen, bijvoorbeeld alimentatie, alleen aftrekbaar tegen het laagste tarief ongeacht de hoogte van de alimentatie;
• Vanaf 2021 regeling tot beperking schulden aandeelhouder aan diens vennootschap via een idiote regeling waarbij dubbele he ng optreedt!

Hierbij moet nog worden opgemerkt dat de laatste jaren al flink beknibbeld is op de ondernemersfaciliteiten, heffingskortingen, kindgebondenregelingen, aftrek kinderalimentatie, en hypotheekrenteaftrek. Daarom onderstaand een cijfervoorbeeldje van een ondernemer met een winst van 2,5 keer modaal in de inkomstenbelasting.

Lager netto voordeel zelfstandigenaftrek€ 850
Lager netto mkb-vrijstelling € 1.200
Lagere netto voordeel dotatie FOR € 1.050

Al met al dus een netto inkomensachteruitgang van circa € 3.000. Wanneer deze ondernemer ook partneralimentatie betaald van stel € 35.000 jaarlijks, impliceert dit een extra nadeel van netto circa € 2.200. Als er dan ook nog kinderalimentatie betaald moet worden (tot 2014 aftrekbaar) mag toch wel gesteld worden dat de kabinetten-Rutte niet bepaald een beleid voeren waarin het ondernemerschap wordt gestimuleerd.

Overigens, zijdelings opgemerkt: de alimentatiegerechtigde partner heeft recht op € 35.000 alimentatie (bruto), € 7.200 (netto) kinderalimentatie, recht op kindgebonden budget en kinderbijslag. Heeft dus netto meer te besteden dan de alimentatiebetalende partner. En dan vinden onze beleidsbepalers het vreemd dat er tekorten zijn op de arbeidsmarkt. Tsja, als je arbeid zwaar belast en niets doen faciliteert, lijkt mij de keus niet zo moeilijk!

Jan Willem van de Stouwe. NAHV Accountans / Ovendo Belastingadvies B.V / Tidak. Jan Willem, alleenstaand, dochter van 14 jaar en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Sinds begin jaren ‘90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

 


Reacties