Ferrari Purosangue gekocht. Of toch niet?

Ferrari Purosangue gekocht. Of toch niet?

Als een woeste peuter die zijn zin niet krijgt, vordert de aspirant-koper in kort geding levering van de door hem ‘gekochte’ Ferrari Purosangue. De voorzieningenrechter wijst de vordering af. De in 2020 gesloten overeenkomst is geen ‘perfecte koopovereenkomst’. Er was nog geen overeenstemming over de prijs, specificaties en leverdatum. De koopovereenkomst maakte slechts melding van een Ferrari FUV, nummer 7, specificaties en prijs nader te bepalen. Er is € 20.000,00 aanbetaald.

Kort geding
Het kort geding is een procedure die wordt gevoerd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank of de kantonrechter. De procedure kan worden gebruikt als er onmiddellijk een uitspraak van de rechter moet komen. De zaak moet dus spoed hebben. Of daar sprake van is, zal de rechter toetsen en hij zal daarbij de belangen van de betrokkenen afwegen. De uitspraak is in de vorm van een voorlopige voorziening, die meestal neerkomt op iets doen of iets niet doen. Het gaat bijvoorbeeld om het voorkomen van een staking, het niet kappen van een boom of het horen van een terminale getuige.

Niet alles is te koop
De Ferrari-dealer annuleert de ‘koop’ en stort de € 20.000,00 terug. Kennelijk behoort de aspirant-koper niet tot de door Ferrari beoogde VIP- of  Topklanten. De Purosangue kan niet je eerste Ferrari zijn. De fabriek gunt je een exemplaar ter aanvulling op je bestaande Ferrari-wagenpark. Beginners moeten achteraan aansluiten. Niet alles is immers te koop…

Het vervolg van dit verhaal, vind je hier terug.

Meer weten over het kort geding? Neem contact op met Hoens & Souren Advocaten op 079-3420250, info@hslaw.nl of kijk op hslaw.nl.

ferrari02-01.png


Reacties