Een groenere en duurzame stad? Ontwikkel de Oostvlietpolder!

Een groenere en duurzame stad? Ontwikkel de Oostvlietpolder!

Voor 2030 moet Leiden 8.500 nieuwe woningen en 3.000 extra studentenwoningen realiseren.Dat is een enorme uitdaging. De koers van de gemeente is duidelijk: verdichting, verstedelijking en...de transformatie van bedrijventerreinen. Deze moeten woon-werk locaties worden. Maar liever nog pure woonwijken. Wat er gebeurt met de Lammenschansdriehoek lijkt ook de toekomst te zijn van andere bedrijventerreinen.

Ondernemers willen best plaatsmaken voor woningbouw. Maar dan moet er wel passende uitwijkruimte zijn. Het zittende college vindt het totaal niet boeiend of een ondernemer zich elders in Leiden kan vestigen. De visie op de vitaliteit van de stad heeft zich vernauwd tot wonen. Afspraken in de vastgestelde bedrijventerreinenstrategie worden met voeten getreden. En ontwikkelaars krijgen alle speelruimte voor hun machtsspelletjes ten koste van lokale ondernemers. Het is dramatisch om te ervaren hoe wordt omgegaan met ondernemersbelangen. Zo is Zirkzee Wonen en Slapen -al drie generaties actief in Leiden- gedwongen voorgoed de deuren te sluiten.

Voor wonen mag, nee moet, alles wijken; bedrijfsmatig voorzieningenniveau én werkgelegenheid. Maar één ding is onaantastbaar: de Heilige Oostvlietpolder. Ooit heeft GroenLinks zich gecommitteerd om dit gebied, ingeklemd tussen de A4 en de Europaweg, immuun te verklaren voor de behoeften van een stad die maar groeit en groeit. Maar hier ligt juist dé oplossing voor een heleboel uitdagingen samen.

De Oostvlietpolder is ideaal voor nieuwe, duurzame bedrijfs- en kantoorruimte waaraan zoveel behoefte is. En het biedt goede uitwijkmogelijkheid voor bedrijven, die nu gevestigd zijn op verouderde bedrijventerreinen. Bovendien is het, zo aan de rand van de stad, de aangewezen plek voor het verwezenlijken van een logistieke hub voor stadsdistributie met kleine elektrische bestel- wagens én voor een hypermodern stadsparkeer- plan. De bedrijventerreinen kunnen op hun beurt woonwijken worden met niet een beetje, maar met veel groen. Geen onnodige verdichting, maar verruiming. Allemaal voordelen dus.

Het vergt visie en slagkracht om dit alles voor de komende jaren te realiseren. Helaas ontbeert dit college een economische visie. Maar over een jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Welke partijen nemen het initiatief? Wie gaan zich hard maken voor serieuze ontwikkeling van de Oostvlietpolder? Elke Leidenaar heeft op lange termijn baat bij een economisch vitale én duurzame stad. Mét meer ruimte en meer groen.

Ramses Braakman is eigenaar van Hart Voor De Zaak.

 


Reacties