E-waste sorteercentrum Meerlanden voor Hernieuwen behaalt als eerste in Nederland Re-Use certificering

E-waste sorteercentrum Meerlanden voor Hernieuwen behaalt als eerste in Nederland Re-Use certificering

Het Regionaal Sorteer Centrum (RSC) Schiphol dat onder het label Meerlanden voor Hernieuwen afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) verwerkt voor verdere recycling, heeft als eerste RSC in Nederland een unieke Re-Use certificering van Weeelabex behaald. Een mijlpaal voor het RSC, omdat dit de stap van recycling naar refurbishing mogelijk maakt. Ofwel van sorteren en demonteren van apparaten naar hergebruik van onderdelen in nieuwe apparaten. Van groot belang voor producenten van o.a. witgoed die hun producten circulair willen maken. De eerste pilot hiervoor met een bekende wasmachineproducent is al een feit.

Pilot re-use wasmachines
RSC Schiphol is in 2022 samen met een producent van wasmachines een pilot gestart waarbij een aantal onderdelen terug geleverd worden aan de producent voor hergebruik. Het uiteindelijke doel is om alle onderdelen van de wasmachines uit de afvalstatus te halen en terug te brengen naar productstatus. Door de Re-Use certificering, heeft het RSC in het recyclingproces meer mogelijkheden.

Uit de pilot is gebleken dat Meerlanden in het recycle-proces waardevolle kennis opdoet over onder andere slijtage en leeftijdsbepaling. Belangrijke informatie voor producenten, maar ook voor Stichting OPEN. Stichting OPEN daagt producenten uit hun producten zodanig te ontwerpen dat reparatie, het upgraden van bepaalde onderdelen en demontage eenvoudiger maakt. In het kader van de pilot brachten designers van de producent een bezoek aan het RSC, om te zien hoe het re-use-proces verloopt.

De eerste ervaringen zijn zeer positief. Het komende jaar hoopt het RSC met meerdere producenten een samenwerking aan te gaan. Ook op gebied van andere huishoudelijke apparaten zoals stofzuigers ziet het RSC kansen. Naast de koppeling met het bedrijfsleven bieden de activiteiten ook interessante mogelijkheden voor leerwerktrajecten voor studenten van praktijkscholen, ROC’s in de regio en voor statushouders

Grondstoffenregisseur
Deze re-use pilot  sluit naadloos aan op de toekomstvisie van Meerlanden waarin ze zich steeds meer ontwikkelt tot grondstoffenregisseur en kenniscentrum. Door vaker het voortouw te nemen en de omgeving te prikkelen, wil ze een bijdrage leveren aan het vergroten van hergebruik en circulariteit.

E-waste circulair
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten, ook wel AEEA of e-waste genoemd, is afval dat bestaat uit defecte of verouderde apparaten. Ook onverkochte toestellen worden als elektronisch afval beschouwd. Het RSC verwerkt AEEA dat aangeleverd wordt vanuit onze milieustraten, van telefoons en televisies tot wasmachines. Dit doet Meerlanden voor Hernieuwen in opdracht van Stichting OPEN. Deze stichting, bekend van Wecycle, wil met de partners in de keten de e-wastesector meer circulair maken. Bijvoorbeeld door wasmachines die de laatste drie jaar op de markt zijn gekomen voor 65% te recyclen.

WEEELABEX
WEEELABEX staat voor Waste of Electric and Electronic Equipment Label of Excellence en is een kwaliteitsstandaard voor het minimale kwaliteitsniveau voor inzameling, opslag en recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De WEEELABEX-normen zijn opgesteld om ervoor te zorgen dat afgedankte apparaten effectief, doelmatig en op de juiste wijze worden verwerkt en verwijderd en dat de producten uit recycling van hoogwaardige kwaliteit zijn.


Reacties

WhatsApp us!