Duurzame energie delen op het industrieterrein - is dat de toekomst?

Duurzame energie delen op het industrieterrein - is dat de toekomst?

Het komt regelmatig in het nieuws; netwerkbeheerders die alarmerende berichten versturen dat het stroomnet in Nederland plaatselijk overbelast kan raken. Steeds meer ondernemingen moeten wachten op aansluiting op het net. Bedrijven die bezig zijn met verduurzamen, lopen tegen barrières op. Veelal wekken ze hun eigen groene stroom op, maar kunnen het overschot niet of nauwelijks terugleveren aan het net. Daarnaast zijn er achterstanden in de aanleg van laadstations en laadpalen voor geëlektrificeerde bedrijfsauto’s. Dat de regering streeft naar een circulaire en klimaatneutrale economie is een mooi streven, maar in de praktijk zijn er nog veel hobbels die moeten worden genomen. En wie draait daar voor op? Vaak komt het terecht op het bordje van de goedwillende ondernemer.

Een creatieve aanpak van huidige problemen
Ondernemers zien kansen en mogelijkheden waar anderen zich blind staren op obstakels. Als ondernemers ergens écht goed in zijn, is het wel in het aangaan en onderhouden van lucratieve en langdurige zakelijke relaties. Wat dacht je van samenwerken met andere bedrijven op je bedrijventerrein, die waarschijnlijk in hetzelfde schuitje zitten als jij? In Veghel is nauwelijks ruimte voor uitbreiding, door de problemen op het stroomnet. Dus besloten ondernemers dit probleem samen aan te pakken en maakten ze plannen voor een eigen netwerk. Alle bedrijven op dit terrein gebruiken samen evenveel stroom als 152.000 huishoudens. Door in te zetten op zonne-energie, waterstof, een warmtenet en het opslaan van niet-gebruikte energie in thuisaccu’s is het de bedoeling dat de bedrijven op termijn voor 30% energie-onafhankelijk worden. Maar ook elders in het land, zoals in De Ronde Venen, slaan ondernemers de handen ineen en gaan ze op zoek naar manieren om hun zonne-energie op te slaan, zodat die op later alsnog gebruikt kan worden

Duurzame energie met lithium-ion-accu's – werkt dat voor mijn bedrijf?
Welke methode van duurzame energie je ook kiest, je loopt vaak tegen hetzelfde aan. Er zijn dagen dat je meer dan voldoende duurzame energie kunt opwekken, maar op andere dagen is de opbrengst minimaal. Geen windenergie als het niet waait en geen zonne-energie in de avonduren of in het najaar en de winter. Tot voor kort was dit een belangrijke bottleneck. Opgewekte energie zou je idealiter moeten kunnen opslaan, om te gebruiken als je het nodig hebt. Met behulp van lithium-ion-accu's ligt dit voor een belangrijk deel binnen handbereik. Veel particuliere huishoudens hebben hun zonnepanelen al gekoppeld aan thuisbatterijen. Ook bij bedrijven, die immers veel meer energie gebruiken en dus een grotere opslagcapaciteit nodig hebben, beginnen lithium-ion-accu's aan populariteit te winnen. Wellicht zie je voor jouw bedrijf ook kansen, of je het nu puur zelf organiseert, of in een netwerk met collega-ondernemers. 

Waar moet je op letten als je lithium-ion-accu's gebruikt?
De voordelen van lithium-ion-accu's zijn aanzienlijk. Bij dit type accu heb je niet of nauwelijks last van energieverlies. We praten over hoogstens 1-2% van de totaal opgeslagen energie. Ook is het geen enkel punt om de accu tussentijds op te laden. De capaciteit loopt hierdoor niet terug. Een goede lithium-ion-accu zal zeker 3000 volledige laadcycli meegaan. Het belangrijkste voordeel van deze accu is de zeer grote opslagcapaciteit en de grote stroomsterkte die hij kan leveren.

Toch moet je ook rekening houden met een aantal nadelen. Lithium is een bijzonder reactieve stof. Bij verkeerd gebruik of bij beschadiging kunnen lithium-ion-accu’s een gevaar opleveren. Is de behuizing van de accu vervormd, zijn metalen delen aangetast of zie je dat het kunststof van de behuizing aan het smelten is? Dan kun je te maken krijgen met thermal runaway. Dat is een bijna niet te stoppen reactie waarbij de accu vlam kan vatten. Een batterijbrand in een lithium-accu is bijzonder moeilijk te blussen. Ook al denk je dat het gevaar geweken is, er is nog steeds een kans dat de accu nasmeult en opnieuw vlam kan vatten. Aan de opslag en het vervoer van lithium-ion-accu's stelt de wetgever hoge eisen, waaraan jij als ondernemer moet voldoen.

Heb je niet of nauwelijks ervaring met gevaarlijke chemicaliën en wil je je accu's alleen gebruiken voor stroomvoorziening? Dan kun je je bijvoorbeeld laten informeren door een veiligheidsdeskundige van de arbodienst.

Lithium-ion-accu's – welke wetten en regels zijn van belang?
Het vervoer van lithium-ion-accu's valt onder de Wet- en regelgeving omtrent opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor de opslag van lithium-ion-accu’s zijn er twee richtlijnen, de PGS 37-1 en 37-2. Als je ervoor kiest om een lithium-ion-accu als thuisbatterij voor je bedrijf te gaan gebruiken, is het belangrijk dat je bekend met de PGS 37-1 'Lithiumhoudende energiedragers: energieopslagsystemen'. Daarin vind je alle voorschriften die voor jou als ondernemer van belang zijn.


Reacties

WhatsApp us!