Duurzaamheid of schaamteloos heffen door overheid?

Duurzaamheid of schaamteloos heffen door overheid? Foto: Oscar van der Wijk

De Europese Commissie presenteerde een Green Deal en de EU-landen spraken af dat de EU in 2050 klimaatneutraal moet zijn. Het tegengaan van klimaatverandering moet worden bewerkstelligd door meer gebruik te maken van duurzame energiebronnen.Om de klimaatdoelen te kunnen halen, zijn investeringen nodig. Investeringen die alleen opgehoest kunnen worden door een excellerend bedrijfsleven. Een excellerend bedrijfsleven valt of staat met de kwaliteit van het onderwijs. Innovatie, initiatief, ICT-kennis, kunstmatige intelligentie zullen noodzaak zijn om in de toekomst de welvaartspositie van Nederland vast te kunnen houden. Een goede samenwerking tussen bedrijfsleven en overheid is dus essentieel.

Maar! Vorig jaar was alles nog gericht op het bedrijfsleven en Nederland als vestigingsland (dividendbelasting, VPB-tarief). Nu is het bedrijfsleven opeens de boeman. Het politiek besef, dat ieder land voor welvaart afhankelijk is van het bedrijfsleven, is als sneeuw voor de zon verdwenen: een multinational wordt bijna als een criminele organisatie gezien en de toezegging het tarief van de vennootschapsbelasting te verlagen werd ingetrokken. Vervolgens de verplichte invoering van de e-herkenning. Dus waarbij de ondernemer moet betalen voor het indienen van een aangiftebiljet.
Hierbij gaf de heer Knops (Binnenlandse zaken) maar weer blijk van het feit dat menig politicus geen idee heeft hoe het bedrijfsleven de belastingopbrengsten moet ophoesten. Lekker hoor, even roepen dat niets gratis is. Maar beseft hij wel dat ondernemers al decennia lang de btw innen en afdragen? Zullen we dan maar standaard een bedrag als voorbelasting claimen bij het indienen van de aangiften omzetbelasting.

Bij de heffing van inkomstenbelasting over het vermogen wordt het arrest dat de heffing in strijd is met het EU-Verdrag voor de rechten van de mens, doodleuk terzijde gelegd. Zo zijn er meer voorbeelden van schaamteloos innen en heffen. Zal de benodigde samenwerking ooit tot stand komen?

NAHV Accountans / Ovendo Belastingadvies B.V / Tidak Administratiekantoor BV.
Jan Willem van de Stouwe, alleenstaand, dochter van 14 jaar en woonachtig in Alphen aan den Rijn. Sinds begin jaren ‘90 werkzaam in de fiscale adviespraktijk.

 

 


Reacties