De verkoop van uw bedrijf! Emoties en loslaten

De verkoop van uw bedrijf! Emoties en loslaten Foto: Michel ter Wolbeek

VRAAG: Wat is jouw emotie bij de toekomstige overdracht van de onderneming?

AAN HET WOORD: HAROLD MEIJER
Harold is eigenaar van Bedrijfsopvolging & Overname Kennemerland (BOOK) en vertelt waar jij als ondernemer mee te maken krijgt bij opvolging/overname.

ANTWOORD:
In het MKB is een bedrijf gevoelsmatig vaak geen eigendom of bezit, maar meer de verwezenlijking van een ideaal of de bestendiging van een leefwijze. Zonder deze bezieling is het hebben van een eigen bedrijf bijna onmogelijk. De verkoop van het bedrijf zal vele gevoelens losmaken, verwacht en onverwacht. Bij BOOK vinden wij het belangrijk om daar ruim aandacht aan te besteden voordat het verkooptraject ingezet wordt. Deze meestal eenmalige transactie betekent het eind, maar ook het begin van een nieuwe fase in uw leven. Een eind aan de zorg voor het bedrijf en het altijd aanstaan. Misschien ook een sociaal eind in de relatie met de medewerkers en andere partners buiten het bedrijf.

Ook betekent deze overstap misschien wel meer ļ¬nanciële zekerheid, meer vrije tijd met het gezin en goede vrienden Tevens verschaft het u ruimte voor een andere invulling van uw dagelijkse bezigheden. Deze zaken verdienen allemaal aandacht.De emoties en het loslaten geschieden vaak geleidelijk en vaak verrast u zichzelf met onverwachte gevoelens en wensen.

Binnen dit kader zal ook duidelijker worden wat er verwacht wordt van de verdere invulling van het leven en of de overdracht dit dichterbij brengt.

Als dit traject tijdig en rustig doorlopen wordt, zal dat houvast bieden in de turbulente fase van de verkoop, het overdragen van verantwoordelijkheden en de zeggenschap.

De daaruit voortvloeiende duidelijkheid zal het verdere verkooptraject vergemakkelijken.

Ik wens u een weloverwogen keus en sta u uiteraard graag terzijde.

Harold Meijer
www.bookkennemerland.nl


Reacties

WhatsApp us!