De metamorfose van Park Startbaan

De metamorfose van Park Startbaan Foto: TEKST André Janssens | FOTO'S Park Startbaan/Paul Gabel

Er is heel wat gebeurd sinds de gemeente Amstelveen in 2017 het toen bijna 50 jaar oude tennispark overdroeg aan de tennisvereniging. Het eigendom, onderhoud en beheer werden ondergebracht in een aparte stichting. De eerste jaren zijn besteed aan het wegwerken van achterstallig onderhoud en tegelijk werd, onder andere met een flink aantal zonnepanelen op het dak van de tennishal, de vernieuwing ingezet.

Vervolgens is flink geïnvesteerd in renovatie en kwaliteitsverbetering. De twaalf buitenbanen, de keuken, de kleedruimtes en de tennishallen met de binnenbanen werden vernieuwd. Er kwam een nieuw biljartcentrum, nieuwe padelbanen en als laatste een totale vernieuwing en uitbreiding van het clubhuis. Het terras biedt nu het uitzicht over de banen en het publiek is meer betrokken bij wat er op de banen speelt.

Bouw en renovatie, maar ook beheer en exploitatie
In 2020 werd Park Startbaan geïntroduceerd als naam voor het totale park met alle activiteiten die er plaatsvinden. Park Startbaan verhuurt de buitentennisbanen tegen kostprijs aan de tennisvereniging LTC Startbaan. De binnenbanen worden verhuurd aan individuele huurders. Hetzelfde geldt voor het biljartcentrum, de tien verenigingen spelen er tegen kostprijs en er is ruimte voor individuele huurders van biljarttafels. Ook de nieuw aangelegde padelbanen leveren een belangrijke bijdrage aan de exploitatie. Het Sportcafé is verpacht aan een horecaondernemer. Omdat er nauwelijks overhead kosten zijn, is er jaarlijks een positief exploitatie resultaat.

Continuïteit en bekendheid
Park Startbaan lijkt meer op een maatschappelijke onderneming, ondergebracht in een zelfstandige stichting. Dit zorgt ervoor dat mensen kunnen blijven sporten zoals zij dat gewend zijn. Op een mooi, goed onderhouden en modern park van premium kwaliteit, wat ook nog comfortabel en betaalbaar is. Daartoe investeert Park Startbaan het exploitatieresultaat blijvend in de kwaliteit van het park. Park Startbaan vervult haar rol als eigenaar en exploitant van het park namens alle clubleden en namens alle individuele huurders. Daarbij is de creatie van een positieve beeldvorming van essentieel belang. Dat doet Park Startbaan niet alleen voor het park zelf, maar bij voorkeur in combinatie met de verschillende stakeholders, die actief zijn op het park. Promotie van het park en van activiteiten vullen elkaar aan en versterken het gewenste effect. Voor de gebruikers van het park, ofwel de sporters die komen tennissen, padellen of biljarten telt alleen de totaalervaring. Van bereikbaarheid, beschikbaarheid van goede banen en tafels, spelplezier of leren spelen tot competitieprestaties en gezelligheid na afloop op het terras.

Tennis, padel of biljart. Of alle drie
Maak zelf met uw bedrijf ook eens kennis met Park Startbaan. Ideaal voor groepen van 8 tot 32 deelnemers. Om samen een sportief en gezellig toernooi te spelen met tennis, padel en biljart. Eventueel aan te vullen met een zakelijk gedeelte in de businessclub. En als afsluiting de prijsuitreiking tijdens de feestelijk aangeklede borrel na afloop. Wel zin in een zo’n sportief bedrijfsuitje? Meer informatie op parkstartbaan.nl

Het park is klaar, activiteiten bloeien op
Een goed voorbeeld is het biljartcentrum, waar biljartleraren zijn gaan lesgeven aan biljarters, die hun techniek willen verbeteren. Er is nu een biljartschool en er worden regelmatig clinics gegeven en een biljartladder georganiseerd. Op de padelbanen wordt competitie gespeeld en een jaarlijksopentoernooi, opnationaalniveau. Vanafdit voorjaar zijn alle tennisleraren verbonden in‘The Majors Tennis Academy’, nieuw opgericht omtennislessen aan jeugdleden en aan volwassenspelers van LTC Startbaan op een hoger plan tebrengen. Competitiespelers worden steeds beteren spelen op het hoogste niveau. Jaarlijks wordthet zeer succesvolle Open Startbaan Toernooigehouden met naast recreatieve spelers uit deregio, topspelers op nationaal niveau, die puntenkunnenverdienenomhunrankingteverbeteren.

PARK STARTBAAN
Startbaan 2 | Amstelveen
020 - 645 56 66 | info@parkstartbaan.nl


Reacties

WhatsApp us!