Coöperatief op weg naar nieuwe energie

Coöperatief op weg naar nieuwe energie Foto: Myrte Photography

De ambitie om de energietransitie aan te jagen en te versnellen zit er bij Andrea van de Graaf van energie- coöperatie Zuidlicht en Martijn Schneider van Rabobank stevig in. Ze dragen ieder vanuit hun eigen expertise bij aan een wereld die minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen die door buitenlandse partijen worden geleverd. De vorm waarin ze die bijdrage leveren, via een coöperatie, is helemaal van nu.

Samen is veel mogelijk

“Voor een basisbehoefte die energie in mijn ogen is”, start Andrea, “mag niemand zo afhankelijk zijn van anderen als nu het geval is. Ik denk dat een energiecoöperatie kan zorgen dat die afhankelijkheid minder wordt. Door als groep bewoners of ondernemers je wijk of bedrijventerrein te verduurzamen en de handen in een bepaald geografisch gebied ineen te slaan. Doe je dat in een energiecoöperatie, dan blijf je zelf eigenaar. Leden wekken zelf hun eigen energie op en zijn onafhankelijk van een (commerciële) leverancier. Energie als een voorziening, niet als een commercieel product. De ultieme vorm om energie betaalbaar te houden. Ik ben actief in het bestuur van energiecoöperatie Zuiderlicht in Amsterdam en ik zie dat dat heel goed werkt. 

We zijn een coöperatie met een gekozen vrijwillig bestuur. Iedereen kan vanaf een klein bedrag lid worden en meedoen en het kan bij wijze van spreken morgen al. De leden zijn de baas en bepalen wat we doen, ook wat we doen met de winst. Er zijn in Nederland nu zo’n 700 energiecoöperaties actief, zowel voor bewoners als voor bedrijven.”

Actief ondersteunen van energiecoöperaties door ontwikkelbijdrage
Martijn is business development manager bij Rabobank. Hij vertelt: “Rabobank is nog steeds een coöperatie en ik weet uit ervaring hoe goed dat werkt. De leden hebben in deze organisatievorm echt een stem en zijn mede-beleidsbepalers. En hoewel het woord misschien ouderwets klinkt, is het natuurlijk helemaal van nu. De energietransitie is belangrijk en Rabobank wil deze energietransitie aanjagen en versnellen. Dat doen we door samen met onze klanten, leden en partners op te trekken en ze op verschillende manieren te ondersteunen. Onder meer met ons netwerk, onze kennis en financiële middelen. Energie coöperaties spelen een belangrijke rol in de energietransitie. Daarom hebben we voor beginnende energiecoöperaties in samenwerking met leden van de bank de Rabo Ontwikkelbijdrage in het leven geroepen. Deze unieke propositie is bedoeld als eerste stap in de ontwikkelfase van een energiecoöperatie. En medio maart lanceren wij de energiecoöperatiedesk Noord-Holland, geformeerd om startende en bestaande energiecoöperaties te helpen bij vragen zoals ‘hoe kan ik een energiecoöperatie oprichten’, dat zijn mooie, concrete stappen. Daarnaast dragen we bij aan de transitie door te investeren in de opstart van duurzame energieprojecten, helpen we bedrijven bij het overstappen op hernieuwbare energiebronnen en adviseren we klanten over energiereductie in hun woning en onderneming. Een energietransitie die bijdraagt aan de democratisering van de energievoorziening, en zorgt voor lagere energieprijzen voor de burger, is belangrijk. Daarmee bouwen we namelijk ook aan een bredere welvaart en gaan we energiearmoede tegen. Dat is goed voor ons allemaal.”

Gaan voor winst of gaan we delen?
Martijn: “In de Randstad zullen we altijd veel energie nodig hebben. Daarom is het cruciaal om samen te werken en het vraagstuk collectief aan te pakken, juist ook voor ondernemingen. Als je samen naar oplossingen zoekt, bijvoorbeeld door het inzichtelijk maken van welke voorzieningen en welke behoeftes er op je bedrijventerrein zijn, kom je al stappen verder. Want dat weten ondernemers vaak niet eens van elkaar.” Andrea voegt toe: “In een coöperatie gaat het niet om winstmaximalisatie of ‘de aandeelhouders’ maar om het delen van beschikbare energie, afkomstig van alle bronnen als wind, zon en biomassa. Met de hete adem van het Klimaatakkoord zo langzamerhand in de nek moeten we nu aan de slag, zoveel is wel duidelijk. “ Martijn: “Gelukkig zien we op verschillende vlakken mooie initiatieven, zoals in de Amsterdamse Haven waar een collectieve oplossing voor de netcongestie is bedacht. Want gebrek aan energie zorgt, naast alle andere uitdagingen, ook voor vertraging van economische ontwikkeling. Alle reden dus om aan de slag te gaan!”

www.rabobank.nl www.zuiderlicht.nl www.ecostroom.nu

 

 


Reacties

WhatsApp us!