Brexit airbag

Brexit airbag Foto: De Beeldredacteur/Oscar van der Wijk

Het blijft de gemoederen bezig houden, de Brexit. De ene dag lijkt er een akkoord te zijn, een paar dagen later wordt het weggestemd in het Britse Lagerhuis. Opnieuw moet premier May in overleg met de Europese Unie om een deal te smeden. En ondertussen tikt de in restauratie zijnde Big Ben door en komt 29 maart 2019 snel dichterbij.

Als de Britten eind maart de Europese Unie verlaten zonder verdere afspraken, heeft dat onmiddellijk fiscale gevolgen. Het Verenigd Koninkrijk wordt dan van de een op de andere dag als niet-EU-land beschouwd, met alle gevolgen van dien. Dan hebben we vanaf 30 maart 2019 ‘opeens’ te maken met strenge douaneprocedures, hoge importheffingen en allerlei extra verplichtingen. Allerlei extra administratieve lasten omdat de knip plaatsvindt tijdens een lopend jaar. 

Een harde Brexit zal direct leiden tot een andere fiscale behandeling voor bedrijven en burgers. Voor in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ondernemingen waarvan twee of meer Nederlandse vennootschappen zijn samengevoegd tot een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting zou dit betekenen dat deze per direct wordt verbroken. En wat te denken van de Nederlanders die in het Verenigd Koninkrijk wonen maar van wie het inkomen deels in Nederland belast is. Als zij aan de voorwaarden voldoen, hebben zij nu nog recht op sommige aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek en de aftrek voor studiekosten. Die voordelen komen bij een harde Brexit direct te vervallen. 

Het kabinet wil het Verenigd Koninkrijk niet anders behandelen dan andere niet-EU-landen. Maar tegelijkertijd realiseert men zich dat het voor burgers moeilijk is om zich een goede voorstelling te maken van wat er allemaal op hen afkomt bij een ‘no deal’. En terwijl de tijd dringt duurt de onzekerheid over een eventueel akkoord nog steeds voort. Om de klap wat op te vangen stelt staatssecretaris Snel daarom overgangsrecht voor. Fiscaal wordt het Verenigd Koninkrijk dan ook nog in de rest van 2019 behandeld als een EU-land. De staatssecretaris benadrukt wel dat hij het overgangsrecht alleen invoert als het daadwerkelijk tot een harde Brexit komt. 

Deze toezegging van de staatssecretaris wil uiteraard niet zeggen dat u kunt stoppen met de voorbereidingen op de Brexit. Want de Brexit komt in volle vaart op ons af en zal ongetwijfeld de nodige schade veroorzaken. En dan is het goed om te weten dat de airbags uitgaan om ons te beschermen tegen ernstig letsel. 

Renger Kok
Belastingadviseur bij Lansigt accountants en belastingadviseurs 

We houden de Europese ontwikkelingen voor u in de gaten, zodat ons advies en begeleiding altijd gebaseerd zijn op de meest actuele informatie.


Reacties