Belangrijke stap in ontwikkeling Energiepark en omgeving

Belangrijke stap in ontwikkeling Energiepark en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders heeft het Kaderbesluit Energiepark en omgeving vastgesteld en ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad. In dit Kaderbesluit beschrijft de gemeente de kaders waarbinnen de plannen voor het Energiepark en omgeving verder worden uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het gebied uitgroeit tot een plek om te wonen, te werken en te recreëren, met respect voor het industriële heden en verleden en al het moois dat het gebied te bieden heeft en waar rust en reuring te vinden is.

Rond de zomer van 2020 heeft het college van burgemeester en wethouders, na het vaststellen van de gebiedsvisie Energiepark en omgeving, besloten om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren, samen met het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk (NLB) en het consortium van de marktpartijen Bouwfonds Gebiedsontwikkeling (BPD), Steenvlinder en de MeyerBergman Erfgoed Groep (MBEG). Na acht maanden onderzoek en participatie is een ontwikkelplan hiervan de uitkomst. Het ontwikkelplan vormt de basis van het kaderbesluit. Wethouder Fleur Spijker (duurzame verstedelijking): “Nu beginnen we echt. Als de gemeenteraad het Kaderbesluit vaststelt, gaan we aan de slag met een bijzondere en spannende gebiedsontwikkeling die een aantal jaren gaat duren. Met de sterke basis die gelegd is, met dit mooie plan met een ziel die tot leven komt via de kernwaarden Energiek, Verbonden en Gezond, zal hier een geweldige buurt verrijzen. Ik kan niet wachten.”’

Rust en reuring met oog voor heden en verleden
NLB, BPD, Steenvlinder en MBEG hebben de afgelopen maanden samen met de Gemeente het ontwikkelplan opgesteld. Een samenvatting: langs de Maresingel komt een nieuw stadspark met ruimte voor diverse activiteiten, van sport, kleinschalige evenementen tot oude ambachten. Rond de 250 huuren koopwoningen krijgen een plek aan de Langegracht. De gevel van Nieuwe Energie wordt ‘open gemaakt’ om aan te sluiten op het park en ruimte te bieden aan o.a. horeca. PLNT krijgt een plek in het gebouw. Maatschappelijke opvang de Binnenvest verhuist naar nieuwbouw elders in het gebied met formele ingang aan de Langegracht. In en rond industrieel erfgoedgebouwen is ruimte voor kleinschalige culturele programma’s. Zo richten Leidse beeldend kunstenaars Iemke van Dijk en Guido Winkler, onder de naam EST hier een cultureel centrum in. Aan het Ambachtsplein, waar brouwerij Pronck en steenhouwerij BamBam al gevestigd zijn, komt een zogenaamd Makershuis. Meer ambachten krijgen hier een plek.

Start ontwerpfase
Na vaststelling van het Kaderbesluit door de gemeenteraad kan de volgende (ontwerp)fase van start gaan. Deze start met het opstellen van een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) voor de ontwikkeling, en parallel hieraan een Bestemmingsplan Verbrede Reikwijdte. Vervolgens wordt het plangebied gefaseerd ontwikkeld. De gemeente en ontwikkelaars zullen inwoners, ondernemers en stadspartners ook bij deze ontwikkelingen betrekken.

thumbnail_11-5 visual-Energiepad.png

 


Reacties