Beeldkwaliteitplan Parkwijk vastgesteld

Beeldkwaliteitplan Parkwijk vastgesteld

Donderdag 17 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het beeldkwaliteitplan (BKP) voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Parkwijk

Beeldkwaliteitplan Parkwijk vastgesteld

Donderdag 17 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het beeldkwaliteitplan (BKP) voor de nieuwbouw van het woonzorgcentrum Parkwijk in Hillegom-Noord. Het plan heeft de afgelopen weken ter visie gelegen. De Hillegomse organisatie voor zorgverlening aan ouderen (HOZO) is opdrachtgever van het BKP. In het BKP worden de stedenbouwkundige randvoorwaarden omschreven hoe het gebouw en de buitenruimte daar omheen eruit moeten gaan zien. Dit gaat over de gevel, kleuren en materialen. Nu de gemeenteraad het BKP heeft vastgesteld, zal dit onderdeel van de Welstandsnota worden.

Waarom vernieuwing?

Het bestaande Parkwijk is verouderd en vernieuwing is noodzakelijk. Daarom heeft HOZO besloten om op korte termijn een geheel nieuw woonzorgcentrum te bouwen. Het nieuwe complex gaat voldoen aan de eisen van deze tijd. Dat betekent comfortabele verzorgingsruimten, maar ook plek voor een kapper en een kleine winkel. Ook zal dit complex als uitvalsbasis gaan dienen voor mensen in de directe omgeving die zorg nodig hebben. Het oude gebouw en de inleunflats zullen volledig gesloopt worden.

Randvoorwaarden voor architect

Het BKP geeft randvoorwaarden mee aan de architect. Op die manier is een goede beeldkwaliteit gegarandeerd en wordt ervoor gezorgd dat de uitstraling van het gebouw aansluit bij de omgeving. Bovendien worden hierin de wensen van de opdrachtgever HOZO, de gemeente Hillegom en de direct belanghebbende meegenomen.

Belangrijkste uitgangspunten

Hoe gaat het nieuwe Parkwijk eruit zien? Het bestaande gebouw is langgerekt, het nieuwe gebouw zal een H-vorm krijgen. De nieuwbouw wordt in twee fasen gebouwd. Het zal in eerste instantie in twee bouwlagen gebouwd worden met de mogelijkheid tot een derde laag op een later tijdstip. Tijdens de eerste fase zullen de inleunflats gesloopt worden en het eerste deel van het nieuwe Parkwijk gebouwd worden. In de tweede fase wordt het huidige woonzorgcentrum Parkwijk gesloopt en kan het nieuwe Parkwijk afgebouwd worden.

Het terrein van Parkwijk zal haar groene karakter behouden. Het is de bedoeling dat de bestaande bomen (bijvoorbeeld de Japanse kersen) bij de entree en op de Parklaan blijven. Voor een goede samenhang zal het nieuwe Parkwijk in kleur- en materiaalgebruik aansluiten op de nieuwbouw in de buurt. Er is gekozen voor een eenvoudige en ingetogen architectuur met natuurlijke materialen en kleuren. Het gebouw komt in een groene tuin te staan waarvan de wandelroutes aansluiten op de grotere ommetjes in de wijk. Er komen ook twaalf parkeerplaatsen op eigen terrein.

De belangrijkste uitgangspunten van het BKP zijn:

-      Een warme donkere steen voor de buitengevels zorgt voor een goede aansluiting op de bestaande bebouwing aan de Parklaan,
-      Het tussengedeelte wordt gebouwd in een afwijkende, lichtere kleur,
-      De gevels die in het zicht liggen, krijgen ramen. Dus geen blinde gevels.

Planning

Het goedkeuren van het BKP is de start van de procedure. Hierna is het bestemmingsplan aan de beurt. Als ook de omgevingsvergunning is verleend, start eind 2014, begin 2015 eerst de sloop van een deel van het bestaande Parkwijk, namelijk de inleunflats. Daarna zal de bouw starten. De bouw van de eerste fase duurt ongeveer een jaar. De sloop van het huidige woonzorgcentrum (fase 2) staat gepland voor 2016 en 2017. Als alles voorspoedig verloopt zal het nieuwe woonzorgcentrum Parkwijk in 2017 volledig klaar zijn. 


Reacties

WhatsApp us!