Alfa Accountants en Adviseurs zet in op duurzaamheid

Alfa Accountants en Adviseurs zet in op duurzaamheid

Bram Reijnders is deze maand gestart als duurzaamheidsadviseur op het cluster Aalsmeer van Alfa Accountants en Adviseurs. Met zijn komst als specialist slaat het cluster een nieuwe weg in door de klant nog beter te kunnen helpen in de verduurzaming van zijn of haar bedrijf.

“Alfa wil de mkb’er meenemen in de energietransitie, voorbereiden op veranderende wet- en regelgeving en proactief ondersteunen bij het toekomstbestendig maken van de onderneming”, aldus Reijnders.

Klanteis
Duurzaamheid is steeds vaker een klanteis. Reijnders gaat verder: “Klanten en opdrachtgevers stellen regelmatig duurzaamheidsdoelen op en eisen dat ondernemingen meebewegen. Daarnaast zijn er ontwikkelingen binnen de wet- en regelgeving die CO2-beprijzing en emissiehandel een stap dichterbij brengen. Dit zorgt ervoor dat ondernemingen een groeiende druk voelen om naast financiële data ook duurzaamheidsdata inzichtelijk te krijgen. Ook vanuit investeerders resulteert dit in het groeiende belang van duurzaamheid bij bijvoorbeeld bedrijfsleningen en duidt het investeren in duurzaamheidsinitiatieven op een gewilde bedrijfscultuur en -strategie.”

Vertaalslag
Alfa kan in meerdere opzichten de mkb’er hierbij ondersteunen. “Zo begeleiden wij de klant in de vertaalslag van financiële data naar duurzaamheidsdata, zoals het inzichtelijk maken van de CO2-footprint van de onderneming. Om de CO2-footprint te verkleinen, dragen wij concrete maatregelen aan om te verduurzamen. Hier wordt direct inzichtelijk wat de geschatte investering is, welke subsidiemogelijkheden er zijn en wat de bespaarde kosten gerelateerd aan CO2-beprijzing zijn.” Op den duur kan Alfa de mkb’er mogelijk ook begeleiden bij het certificeringstraject voor de CO2-Prestatieladder of het behalen van het B Corp certificaat. “Alfa als B Corp is hierin dé ideale partner voor de klant.”

Meer informatie vind je via www.alfa.nl.

 


Reacties

WhatsApp us!