1e paal natuurinclusief distributiecentrum Aan de Stegge Twello/Rapid Logistics op Schiphol Trade Park geslagen

1e paal natuurinclusief distributiecentrum Aan de Stegge Twello/Rapid Logistics op Schiphol Trade Park geslagen

Dinsdag 21 maart is op Schiphol Trade Park in Hoofddorp de eerste paal geslagen van het nieuwe distributiecentrum dat Aan de Stegge Twello voor Rapid Logistics realiseert. Vanuit het duurzame ambitieniveau dat gebiedsontwikkelaar SADC voor dit business park heeft, is een duurzaam, natuurinclusief en toekomstbestendig warehouse met geïntegreerde kantoren en parkeeroplossing ontworpen. Rapid Logistics zal naar verwachting eind 2023 vanuit de nieuwe locatie operationeel zijn. Opdrachtgever van het project is STP Logistics. Toekomstig eigenaar is Savills Investment Management.

Stapje meer
Schiphol Trade Park heeft de ambitie het meest duurzame en innovatieve business park van Europa te zijn. Niet alleen door de toepassing van circulaire materialen en een ecologische visie bij de gebiedsontwikkeling, maar ook door naast de minimale hoge eisen op het gebied van duurzaamheid bedrijven uit te dagen nog een stap verder te gaan. Gebruikers worden door SADC gevraagd daarvoor een Value Added Plan uit te werken. Paul de Ruiter Architects heeft daarop een distributiecentrum ontworpen dat volledig natuurinclusief wordt gebouwd. Andere thema’s in het Value Added Plan van Aan de Stegge Twello zijn ecologie, een inspirerende werkomgeving, duurzame energie oplossingen en de integratie in de omgeving: groene gevels, duurzame materialen, terrassen en verschillende dakniveaus bedekt met ‘groen’. De buitenruimte is ontworpen en voorzien van inheemse bomen en heesters, ter versterking van de lokale biodiversiteit en passend binnen de ecologische visie van Schiphol Trade Park voor het gehele gebied. Een fijne verblijfsplek voor medewerkers en dieren/insecten. Er wordt met circulaire materialen gebouwd, en het dak is voorzien van zonnepanelen om in de energiebehoefte van Rapid Logistics te voorzien. Mede door al deze toepassingen heeft het pand het BREEAM-label ‘Excellent’ verworven.

Evert Veerman, commercieel projectmanager Aan de Stegge Twello: “Er was veel creativiteit van alle betrokken partners voor nodig, maar niet voor niks. Het heeft geresulteerd in een prachtig toekomstbestendig bedrijfscomplex.” Het complex bestaat uit 19.923 m2 warehouse, 3.428 m2 kantoor, 3.220 m2 mezzanine en een royale geïntegreerde parkeervoorziening. Het ontwerp beschikt over een groot aantal ontmoetingsruimtes en een groene buitenruimte om de sociale cohesie en de tevredenheid van de werknemers te bevorderen.

Michiel Rodermond, directeur Rapid Logistics: “Wij zijn vanaf het eerste moment bij de nieuwbouw betrokken geweest wat voor ons bedrijf, onze medewerkers en het distributiecentrum een meerwaarde heeft.”

Marcel Fleminks, directeur van Savills IM: “Het distributiecentrum voor Rapid Logistics heeft een ESG-profiel van de hoogste kwaliteit en voldoet aan de steeds toenemende duurzaamheidseisen van beleggers voor logistieke bedrijfsgebouwen. Iets waar we trots op mogen zijn.”

Eva Klein Schiphorst, directeur SADC: “Het is mooi te zien dat onze duurzame ambitie echt door de bedrijven wordt omarmd en hoe met de jaren de Value Added Plans steeds weer een stap verder gaan. Alleen samen kunnen we werklandschappen van de toekomst creëren.”

Bij de planontwikkeling van het natuurinclusieve gebouw waren tevens Qbuz adviesbureau bouwconstructie, Drees & Sommer, Adviesbureau Becks en Batenburg Installatietechniek betrokken.


Reacties

WhatsApp us!