— Clauslaan

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer


Vanaf september 2018 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniek onderwijs op het VMBO. Van 2020 t/m 2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid.
De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs.

Sterk Techniekonderwijs Zoetermeer heeft als doelstelling eer leerlingen beter op te leiden voor de technische arbeidsmarkt; een verhoogde doorstroom van leerlingen van het technisch vmbo naar het technisch mbo; Een verhoogde uitstroom van het technisch mbo naar de technische arbeidsmarkt in de regio.
Het Onderwijs en het bedrijfsleven (en ketenpartners) nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor het techniek onderwijs in de regio.

 


WhatsApp us!