— Ankersmidplein

shareNRG BV

shareNRG BV


WIJ MAKEN UW TRANSITIE NAAR DUURZAME ENERGIE MOGELIJK

INSPIREER ONS MET UW AMBITIES

ONS VERHAAL
Wij zijn ervan overtuigd dat een transitie naar duurzame energie noodzakelijk is om een leuke en bewoonbare wereld te borgen voor alle toekomstige generaties. De energietransitie wordt geleid door innovators en ondernemers met het lef en de drive om de wereld van morgen vandaag mogelijk te maken. De bundeling van wereldwijde kennis en innovatiekracht zal de transitie naar een wereldwijd duurzaam energiesysteem mogelijk maken. Wij dragen bij aan deze transitie door zelf als ontwikkelaar en exploitant in ieder project stappen te zetten met technische, economische en maatschappelijke innovaties.

Na de oprichting van shareNRG in 2017 hebben we ons in korte tijd ontwikkeld vanuit de rol van extern projectmanager naar de rol van risicodragend projectontwikkelaar. In 2019 wordt een kleine 25 MW aan grondgebonden zon-PV projecten gerealiseerd. De komende jaren werken we verder aan onze ambitie om ons te ontwikkelen tot duurzaam energiebedrijf. We zijn hierbij techniek onafhankelijk, dus richten ons op zon, wind, geothermie en waterkracht. Hiermee voorzien wij particulieren en bedrijven in hun behoefte aan betaalbare duurzame energie.


WhatsApp us!