— Rijnlanderweg

JdB groep

JdB groep


Er groeit iets moois
De liefde voor grond zit in onze genen. Ze groeit al sinds 1850, toen onze voorouders hielpen bij de drooglegging van de Haarlemmermeer. Zij legden de basis voor wat nu JdB is. Als handelaren kwamen wij overal in Nederland. En overal waar we kwamen voelden we dat grond voor ons een vruchtbare bodem was voor méér. Wij zagen kansen, grepen ze en gingen aan de slag. Ons bedrijf en onze expertise groeiden snel. We gingen bouwrijp maken, dijken versterken, parken aanleggen en nog veel meer. Inmiddels zijn we een organisatie met 6 labels en 180 mensen.

Een betere leefomgeving
Grond is voor ons meer dan ondergrond. De juiste inzet bepaalt de kwaliteit van onze leefomgeving. We starten altijd met een grondige voorbereiding, slim ontwerpen, efficiënt berekenen en gedetailleerde planning. Duurzaamheid is onze leidraad, of het nu gaat om het versterken van dijken, het vergroenen van parken, het leefbaar maken van woonwijken, het saneren van vervuilde grond, of het teruggeven van landbouwgrond aan de natuur. We creëren voorwaarden voor een blijvend duurzame, groene toekomst.

Circulariteit als basis
De grond op onze wereld heeft talloze eigenaren. Maar tegelijkertijd is ze van iedereen. We geven haar samen door aan volgende generaties. Dat is een zware verantwoordelijkheid die wij heel serieus nemen. Al vanaf het prille begin van onze activiteiten speelt circulariteit een hoofdrol. Het hergebruiken en doorgeven van grond loopt als een groene draad door ons verleden, ons heden en onze toekomst. De grond die we op locatie A weghaalden, kon precies zijn wat locatie B nodig had. Die logica ligt aan de basis van een netwerk met vaak minimale afstanden tussen bron en doel. En daarmee was circulariteit voor ons al de gewoonste zaak van de wereld, ver voordat de term gemeengoed werd in onze branche. Die voorsprong koesteren we. Niet omdat we moeten, maar omdat we simpelweg niet anders kunnen en willen. Circulariteit zit in ons DNA.


WhatsApp us!