Praktijkonderwijs bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar — van Bergen IJzendoornpark

Het Segment

Het Segment

Contact

van Bergen IJzendoornpark 43, 2801 AB, Gouda

GSG Het Segment is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is bedoeld voor leerlingen van 12 t/m 18 jaar die moeite hebben met leren op de traditionele manier. Hierdoor hebben zij in het basisonderwijs, vergeleken met leeftijdgenoten, een achterstand opgelopen.

GSG Het Segment kent vijf leerjaren. We hebben per leerjaar drie groepen. Elke groep heeft een mentor. Dit is de leerkracht die de meeste theorielessen van de leerling verzorgt, zoals rekenen, Nederlandse taal, Engelse taal, cultuur en maatschappij en sociaal-emotionele vorming. Tevens is de mentor het aanspreekpunt en de spil voor alle informatie die de leerling aangaat. Het Praktijkonderwijs richt zich met name op het voorbereiden op vier belangrijke, toekomstige thema’s voor deze doelgroep. Die thema’s zijn: wonen, werken, leren en vrije tijd. Het is de bedoeling dat alle leerlingen binnen deze gebieden zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren binnen de school en in de maatschappij. Onze leerlingen leren niet alleen uit boeken. Daarom leren we in het Praktijkonderwijs vooral door te doen. In de bovenbouw van de school vormt de stage een heel belangrijk onderdeel van het leerproces. Ook biedt een goed verlopen stage vaak kans op een reguliere baan.

Perspectieven van ons onderwijs
Leerlingen kunnen in klas 4 en 5 branchegerichte cursussen volgen. Tevens bereiden we onze leerlingen voor op het Middelbaar Beroeps Onderwijs (MBO). De meeste leerlingen verlaten na 5 schooljaren onze school met werk. Een deel van de leerlingen vervolgt hun schoolloopbaan op een ROC in combinatie met stage of een baan. Als de leerlingen de school hebben verlaten, vallen zij gedurende twee jaar onder de nazorg van de school. Dit betekent: een intensief contact tussen leerling, werkgever en/of opleiding en GSG Het Segment.


WhatsApp us!