— Anna van Saksenlaan

Het Nederlandse Rode Kruis Verenigingskantoor

Het Nederlandse Rode Kruis Verenigingskantoor


Het netwerk ‘Vrienden van het Rode Kruis’, bestaat uit maatschappelijk verantwoorde ondernemers die investeren in innovatieve oplossingen om zowel wereldwijd als lokaal mensen in nood te helpen. Bedrijven kunnen door vriend te worden van het Rode Kruis investeren in duurzame oplossingen om kwetsbare gemeenschappen voor te bereiden op rampen en tegelijkertijd mensen in crisis te helpen. Het programma richt zich op drie programma's om deze doelen te bereiken. 

 


WhatsApp us!