Groenland is een holding van haar brands: Celieplant, Bouquetnet, Bloominess en Greenpackers. — Japanlaan

Groenland B.V.

Groenland B.V.


De sleutel tot het succes ligt in het feit dat elke onderneming de volledige vrijheid krijgt om zich, op basis van de vraag in de markt, naar eigen inzicht te ontplooien.

Groenland fungeert als backoffice en biedt advies en ondersteuning in ICT, HR, Finance, SHEQ en Marketing en naar gelang de behoefte van het Groenland bedrijf.